Joost Veroude (BDO) over online kennissessies 'Veerkrachtig de toekomst tegemoet'

"Een wat-als-plan biedt de ondernemer rust, overzicht en houvast"

Tholen - "Kom in actie, anticipeer en acteer", dat is de oproep die Joost Veroude doet aan ondernemers in de Food & Flowerssector die in zwaar weer verkeren, of daar dreigen te komen. Na jarenlange ervaring in het bankwezen is Veroude in 2022 gestart als Adviseur Restructuring, Strategie en Rendementsverbetering bij BDO. "De glastuinbouwsector is - overigens net als enkele andere sectoren - onevenredig hard geraakt door de macro-economische ontwikkelingen. De afgelopen maanden heb ik veel klanten en marktpartijen gesproken, waaronder belangenorganisaties, energiepartijen, telersverenigingen en uiteraard ondernemers zoals telers en andere producenten in de sector om een goed beeld te krijgen wat er in de sector speelt."


Joost Veroude

Voor BDO is het de aanleiding om in Q1 van 2023 een viertal online kennissessies te organiseren onder het motto 'Veerkrachtig de toekomst tegemoet'. "Toen ik in april aantrad bij BDO zijn hier de eerste zaadjes al voor geplant, maar toen leek de markt er nog niet klaar voor. Ondanks dat er toen al behoorlijk wat aan de hand was heerste toen toch bij veel ondernemers het idee dat men de tijd wel dacht door te komen. Inmiddels zijn we negen maanden verder en is die opstelling echt wel verdwenen", aldus Joost.

Niets doen is geen optie
De kennissessies zijn volgens de adviseur van BDO dan ook echt bedoeld als een call to action. "Niets doen is geen optie. Daarom doen we de dringende oproep aan ondernemers om de bedrijfsopties grondig te analyseren en aan de hand daarvan ook keuzes te maken. Wij komen in de praktijk ondernemers tegen die dat doen, maar ook die hier rijkelijk laat mee komen. Op het moment dat zij hiermee eerder aan de slag waren gegaan en eerder keuzes hadden gemaakt, hadden ze ook veerkrachtiger de toekomst tegemoet kunnen gaan."

"De dagelijkse drukte of het reageren op het oplossen van acute problemen kunnen ertoe leiden dat ondernemers weinig bezig zijn met de dag van morgen. En dat is ergens ook begrijpelijk: onder de huidige, volatiele omstandigheden is het soms alle hens aan dek. Daarbij zijn veel ondernemers rasoptimisten en dat draagt bij aan hun succes. Maar wie té rooskleurig naar zaken kijkt, loopt ook het risico om onvoldoende op negatieve signalen te reageren (of anticiperen). Een krimpende orderportefeuille, margedruk, krappe liquiditeit, een ‘breach’ op de afgesproken covenanten, komst van ‘bijzonder beheer’; dit zijn allemaal (zichtbare) resultaten van dieper achterliggende oorzaken. Het zijn belangrijke signalen die om actie vragen."

Scenarioplanning
"Door in een vroeg stadium te acteren, houd je het stuur in eigen hand. Dat kan bijvoorbeeld door zelf in gesprek te gaan met toeleveranciers of afnemers die ook in bepaalde mate afhankelijk van je zijn. Als je zelf inzicht hebt wat er nodig is om het als onderneming te redden, biedt dat houvast en inzicht. Door te weten waar je pijngrens ligt, ben je in staat om keuzes te maken. Een goede budgettering en sturen op cash flow en rendement zijn altijd belangrijk. Ondernemers die wendbaar willen zijn, gaan echter nog een stap verder: zij doen aan scenarioplanning. Welke scenario’s zijn er en wat zijn de financiële en strategische gevolgen van elk scenario? En wat is het moment waarop een scenario werkelijkheid wordt? Dat geeft je ook kracht in de onderhandelingen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld een bank. Banken zijn, en ik denk terecht, veel kritischer geworden. Dan moet je met een goed onderbouwd verhaal komen en dat doe je niet even op een vrijdagmiddag. Het voordeel van scenarioplanning is dat als een bepaald scenario werkelijkheid wordt, het de ondernemer niet overvalt. Zij hebben namelijk al een ‘wat als’ plan klaarliggen. Onze ervaring is dat dit ondernemers rust, overzicht en houvast geeft."

"Sommige ondernemers kunnen dit prima zelf, maar het is ook absoluut geen schande als ze hiervoor ondersteuning nodig hebben. Hulp van buitenaf kan in deze tijd veel verlichting geven. Tuinders waren al 'energieboer' geworden en daar komen nu ook nog alle bedrijfseconomische aspecten bij. Om dat allemaal zelf te bedenken, moet je wel een schaap met vijf poten zijn. Die ondersteuning kun je zoeken bij een financieel gerichte partij als de onze, maar ook met teeltspecialisten. De afgelopen tijd heb ik meegemaakt dat we tuinders hebben kunnen helpen door gezamenlijk met een onderbouwd plan te komen en partijen uit de sector aan zich te binden. Dat zijn hele mooie trajecten om dat gezamenlijk mogelijk te maken."

"Tegelijkertijd zijn er ook casussen van bedrijven waarvoor bedrijfseconomisch gezien geen toekomst is. Maar ook dan is het goed om te analyseren wat de meest optimale methode is om het bedrijf te beëindigen. Dat kan een zachte landing zijn of een faillissement. Overigens zien we vaak dat ook een dergelijke analyse een bepaalde rust kan geven bij de ondernemer. Het is fijner om zelf dat moment te bepalen, dan dat een ander dat voor je moet doen. En als je een paar tellen voor twaalf hulp inroept, kan dat soms ook te laat zijn", waarschuwt Joost. "Terwijl er in een vroeger stadium wellicht meer opties mogelijk waren. Zo heb ik onlangs een aantal voorbeelden bij de hand gehad, waarbij bedrijven door de omstandigheden werden gedwongen om hun assortiment in te krimpen of een gedeelte van het bedrijf af te stoten, maar die opbrengsten konden wel ingezet worden om te verduurzamen of een efficiencyslag te maken om zodoende sterker de toekomst in te gaan."

Om de kennissessies laagdrempelig te houden heeft BDO gekozen voor een viertal kennissessies, waarbij de deelnemers vooraf anoniem hun vragen kunnen insturen. Klik hier om je te registreren

Voor meer informatie::
Joost Veroude
BDO Accountants & Adviseurs
Tel: +31 (0)6 20 500 239
joost.veroude@bdo.nl 
www.bdo.nl/flowers-food 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven