Crisisupdate: Kleine daling gasprijs geeft valse hoop

Vanochtend lag de gasprijs voor de resterende maanden van 2022 alweer dichtbij of boven de 180 euro per megawattuur. De daling van de gasprijs rond het weekend is daarmee alweer teniet gedaan. Ook op de elektriciteitsmarkt is sprake van opwaartse druk, lezen we in een nieuwe energiemarktanalyse van specialisten. Verder in deze nieuwe crisisupdate ook een opsomming van heel wat (nagekomen) berichten van het politieke front.

De gasprijs voor 'winter 2022' tot en met 12 juli op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform dat ook Europees van belang is. Klik hier voor de actuele prijzen. 

Bij energiehandelsplatform Powerhouse verscheen een nieuwe analyse over de energiemarkt, deze keer over week 28. In de analyse haalt men 'positief' nieuws aan over een turbine die nodig is voor het Russische gaspijpleidingsysteem, maar die nu in Canada vastzit. Canada, dat Rusland met sancties wil straffen voor haar oorlogsvoering, zou hebben laten weten de turbine aan de Russen te willen leveren.

Bij Powerhouse schrijven ze dat 'als de turbine terug geleverd wordt, de gasstromen vanuit Rusland naar het Westen weer naar 100% zouden kunnen in plaats van 40%. Rusland heeft laten weten de stromen te zullen verhogen zodra de turbine terug is.' 

De gasmarkt is nerveus vanwege onder meer de perikelen rondom Nord Stream 1. Op de elektriciteitsmarkt is er ook sprake van opwaartse druk op de prijs. Deels door onrust op de gasmarkt, deels ook door de hoge temperaturen (met volatiele wind) die tot en met volgende week worden verwacht. Lees hier de hele analyse. 

Bij Glastuinbouw Nederland komen we drie berichten tegen. De belangenbehartiger komt nog een keer terug op het Commissiedebat Tuinbouw en Visserij in Den Haag van woensdag 6 juli. De minister én de partijen hebben oog voor de duurzaamheidstransitie in de sector, constateert Glastuinbouw Nederland, maar concrete maatregelen omtrent uitbreiding van het borgstellingsfonds, of de uitrol van het investeringsplan van Glastuinbouw Nederland blijven, ook na het debat, uit. 


Adri Bom-Lemstra (2e van rechts), voorzitter van Glastuinbouw Nederland, tussen de Kamerleden bij het Commissiedebat. 

Lichtpuntjes waren er wel. De Tweede Kamer nam, ondanks afraden van minister Jetten van Klimaat en Energie, een motie aan om in de SDE-regeling een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven te roepen. Dit om te voorkomen dat vanaf 2023 de SDE-subsidie naar nul gaat voor duurzame warmte. Verder gaf minister Staghouwer aan het subsidiebudget Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (EGH-regeling) met 35 miljoen naar 60 miljoen te verhogen, waaronder voor LED. 

Op dat laatste punt volgt nog wel direct ook een kritiekpunt vanuit Glastuinbouw Nederland: een concrete toezegging van de ministers van LNV en Financiën in september over de precieze invulling van deze regeling is te laat met het oog op het aankomende teeltseizoen. Glastuinbouw Nederland wil daarom op korte termijn duidelijkheid over de invulling van dit budget, zodat telers zo snel mogelijk investeringsmaatregelen kunnen nemen om energie te besparen in deze gascrisis. Aangezien de EHG-regeling al bestaat, begrijpt Glastuinbouw Nederland niet waarom dit niet op kortere termijn kan worden gerealiseerd. Lees hier het hele bericht. 

Glastuinbouw Nederland wijst ook op een Europees besluit over aardgas, dat 'groen' is, onder voorwaarden. Zo geldt de eis dat gas bijdraagt aan klimaatneutraliteit, stipt de belangenbehartiger aan. Men schrijft in het bericht: "Gas is alleen duurzaam als het bijdraagt aan het vervangen van schadelijker energiebronnen. De kwalificatie als duurzaam voor gas is tijdelijk. Het groene stempel voor gas geldt voor vergunningen afgegeven tot 2035, voor kernenergie is dat 2045." Niet iedereen is blij met het besluit. Mogelijk volgen er nog rechtszaken (Oostenrijk en Luxemburg hebben aangegeven deze groene taxonomie aan te vechten bij het Europees Hof van Justitie) en ook zouden partijen in het Europees parlement de wet nog willen verwerpen. Lees hier het hele bericht.  

In het derde bericht van Glastuinbouw Nederland gaat het over een stemming in Europa vandaag. De commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het Europees Parlement stemt op 13 juli over voortzetting van huidige EU-belastingregime in de herziene Energiebelastingrichtlijn. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland pleiten hiervoor. Zij stellen: "Als de mogelijkheid tot het nultarief voor de land- en tuinbouw verdwijnt, leidt dit tot een significant hogere belastingdruk binnen de sector. Met deze verhoogde belastingdruk nemen de liquiditeitsproblemen in de sector verder toe, waardoor er onvoldoende budget beschikbaar komt om in de energietransitie te blijven investeren." Lees hier het hele bericht.   

Vlaanderen gaat jaarlijks de subsidiehoogte voor onder meer warmtekrachtinstallaties evalueren. Door de hoge elektriciteitsprijzen momenteel is er mogelijk sprake van 'oversubsidiëring'. Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie, wil die 'oversubsidiëring aanpakken. Het besluit geldt ook voor biomassa- en biogasinstallaties. Het Laatste Nieuws schrijft erover.    

De uitkoppeling van (rest)warmte tussen afvalverwerkingsbedrijven, de industrie en de gebouwde omgeving krijg een momentum met recente ontwikkelingen in Twente (Twence-Grolsch) en Zuid-Holland (aankoppeling Leiden op Warmtelinq), maar blijkt nog steeds een weg van lange adem. Dat schrijft de Vereniging voor Energie, Milieu en Water na een inspiratietour van RVO, VEMW en NVDE die afgelopen vrijdag plaatsvond bij Twence en Grolsch in Enschede. Lees hier meer. 

De Autoriteit Consument & Markt zegt 'extra alert' te zijn om handel met voorkennis op de groothandelsmarkt energie te voorkomen. Om handel met voorkennis te voorkomen monitort de ACM of marktdeelnemers zich houden aan de verplichting om voorwetenschap te publiceren. Daarnaast roept de ACM alle partijen die actief zijn op de groothandelsmarkt op om signalen over marktmisbruik te melden. In de eerste helft van 2022 ontving de ACM namelijk minder signalen van marktmisbruik dan het gemiddelde in 2021. Lees hier meer bij de ACM. 

De glastuinbouw moet haar gasverbruik afbouwen en maatschappelijk belang laten zien. Dat stelt Frank Binnekamp, CEO van Juva (de moedermaatschappij van Westland Infra), bij Greenport West-Holland. Lees hier zijn visie. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven