"Sterk boekjaar met hogere winstgevendheid en fors teruggebrachte schulden"

Greenyard zet versactiviteiten in Verenigd Koninkrijk te koop

Tholen - Greenyard heeft over het boekjaar 2021-2022 een nettowinststijging van €15,7 miljoen (€16,9 miljoen tegenover €1,2 miljoen) gerealiseerd. Dit is een stijging van 1308 procent. Dit heeft het bedrijf woensdag 15 juni bekend gemaakt in een toelichting van de jaarresultaten over het boekjaar 2021-2022. De omzetstijging steeg verder met 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder; €4361,6 miljoen tegenover €4299,6 miljoen. Greenyard kondigde echter wel aan dat het de versactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk zal staken.

De schulden heeft Greenyard het afgelopen boekjaar flink teruggebracht. Exclusief leasingschuld daalde de netto financiële schuld met €36,3 miljoen; van €339,9 miljoen naar €303,6 miljoen. Dat resulteerde in een daling van de schuldgraad van 2,9 naar 2,4. Deze daling tot de geplande schuldgraad tussen 2 en 2,5 is een jaar eerder bewerkstelligd. "Dit resultaat werd bereikt dankzij een sterke operationele kasstroomgeneratie, mede dankzij lagere interestaflossingen en opbrengsten uit desinvesteringen. Daarnaast hebben ook de desinvesteringen van niet-kernactiviteiten van Greenyard Prepared Netherlands en Bardsley Fruit Enterprises in juli 2021 bijgedragen tot de vermindering van de netto financiële schuld", zo vertellen ze.

Versactiviteiten VK te koop
Een ander voorbeeld van deze desinvesteringen is de intentie om de versactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk te koop te zetten. Op basis van de geïntegreerde klantenmodellen waar het bedrijf naar streeft bij haar klanten zien ze onvoldoende mogelijkheden op de versmarkt van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. De Britse versactiviteiten boeken zo'n €70 miljoen euro omzet. Dat is minder dan 1 procent van de hele markt. "We hebben in zijn algemeenheid geconstateerd dat een op zichzelf staande winstgevende groei aldaar tijd nodig heeft. Wellicht zou het in de toekomst mogelijk zijn, maar wij hebben nu de keuze gemaakt om onze versactiviteiten in het VK de komende maanden te desinvesteren", vertelt co-CEO Marc Zwaaneveld in een online toelichting aan de toegestroomde pers. "We zitten in een markt die onder druk staat door Brexit en verstoringen in de toeleveringsketen, waardoor we onvoldoende ruimte zien voor ons. We zullen onze inspanningen gaan richten op continentaal Europa, waar we wel met deze geïntegreerde klantenrelaties kunnen werken." Op het gebied van diepvries, waar het bedrijf een leidende positie heeft, zal zij zich wel volledig blijven inzetten in het VK.

Hervatting dividenduitkering
De EBITDA (het brutobedrijfsresultaat voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) van Greenyard steeg 6,1 procent (€166,5 miljoen tegenover €156,9 miljoen). "Een mooi resultaat, ondanks turbulente tijden van ongeziene macro-economische omstandigheden, zoals de pandemie en een oorlog", legt Marc Zwaaneveld uit. Hierdoor heeft het bedrijf ook weer besloten aan de Raad van Bestuur voor te stellen om na afloop van het volgende boekjaar opnieuw dividend uit te keren, nadat de aandeelhouders dit na de reorganisatie van de afgelopen jaren niet uitgekeerd hadden gekregen.

De resultaten dankt het bedrijf, volgens Marc, voornamelijk aan een 'strikte kostenbeheersing', de toegenomen omzet in de robuuste en unieke geïntegreerde klantenrelaties en een goede productmix. "We onderscheiden ons door de nauwe samenwerking met onze telers en klanten. Het is voor ons belangrijk om de dialoog aan te gaan als je bijvoorbeeld onkostenstijgingen moet doorberekenen aan je klanten. Gooi niet alleen de prijzen omhoog, maar ga de discussie aan. Zo willen we samen met relaties kijken of andere kosten weer 'uitgemanaged' kunnen worden. Met een klant kun je bijvoorbeeld afstemmen wat er wordt afgenomen, waardoor je ook weer beter kunt plannen wat er binnen moet komen en wat voor transport daarvoor geregeld moet worden. Voorspelbaarheid is heel erg belangrijk. Zo kun je de winst optimaliseren, de toeleveringsketen versterken en vermijd je ook weer voedselverspilling."

Vertrouwen in de toekomst
Ondanks een zeer uitdagende huidige en toekomstige macro-economische en sociale context (hyperinflatie), herbevestigt Greenyard haar ambitie om tegen maart 2025 te groeien naar een omzet van € 5 biljoen en een aangepaste EBITDA van € 200-210 miljoen. Deze ambities houden geen rekening met effecten van fusies en overnames die in de komende periode kunnen worden overwogen. 

Over het komende boekjaar was Marc nog voorzichtig. "Het is onmogelijk om te voorspellen wat er gebeurt met de geopolitieke situatie in Oost-Europa en de hyperinflatie. Gaat het teruglopen of niet, wie zal het zeggen. Ik kan alleen aangeven dat wij ons goed gepositioneerd hebben om flexibel en creatief te zijn op een volatiele markt."

Door haar huidige assortiment verder uit te breiden, gelooft Greenyard verder dat het een redelijk marktaandeel kan veroveren binnen de markt, die met dubbele cijfers groeit en die naar verwachting een marktwaarde van in totaal € 150 biljoen zal bereiken in 2030. De organisatie verwacht voornamelijk organisch te groeien, maar gerichte fusies en overnames behoren ook tot de mogelijkheden, om zo de strategie verder te voeden. 

Het afgelopen boekjaar heeft duidelijk twee historisch sterke punten van Greenyard aan het licht gebracht. Zo stellen ze. Enerzijds, kon het bedrijf blijven bouwen op de stevige fundamenten van haar, langetermijn- en geïntegreerde relaties. Met haar strategie voor 2030 richt de onderneming zich nu ook nog meer op haar visie op de toekomst van voeding. Hierin spreken ze van een duidelijke ambitie: 'Improving Life'. Bijdragen aan een gezondere toekomst, door plantaardige voeding en gezonde levensstijlen te verbinden met duurzame voedselwaardeketens. 

Lees hier het volledige jaarverslag van de Greenyard Group

Voor meer informatie:
Greenyard
www.greenyard.group 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven