24/7-dosering 40 ppm Intra Hydrocare tegen algen

"Verlengde contacttijd resulteert in volledige algenreductie"

Intra Hydrocare wordt veel gebruikt voor het verwijderen van biofilm en eliminatie van schadelijke bacteriën en schimmels in irrigatiesystemen. In kassen vormen algen een andere groep organismen die zich snel kunnen vermenigvuldigen en verschillende problemen kunnen veroorzaken, zoals verkleuring van het water, het aantasten van de werking van irrigatiesystemen en verstopping van druppelaars.

Algen kunnen ongewenst gedijen in systemen voor teelt op water. Andere gebieden waar vaak problemen met algen optreden zijn vijvers, warmtewisselaars, pijpleidingen, oppervlakten, enz. Algengroei vermindert het zuurstofgehalte in het water, remt daarmee wortelgroei, concurreert met planten voor nutriënten en kan zelfs giftig zijn voor zaailingen.

Aangezien algenvorming altijd gepaard gaat met water of natte oppervlakten, zal behandeld water weglopen naar het oppervlaktewater, of wordt het afgevoerd naar het rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarom is de milieu-impact van een behandelingsaanpak erg belangrijk. In deze whitepaper wil Intra Hydrocare laten zien dat het een veilige en effectieve methode is om algengroei te voorkomen.

De wereld van algen
Algen vormen een zeer diverse groep fotosynthetische eukaryoten, levend in zee- en zoetwater en op vochtig land. In aquatische ecosystemen vormen algen en plankton de basis van de voedselketen en worden vele grotere algensoorten gebruikt voor menselijke consumptie, nutsvoorzieningen of andere toepassingen. Hun grootte kan variëren van microscopisch kleine eencellige tot meercellige filamenten (Figuur 1), linten, platen en gigantische zeewieren met een lengte van meer dan 80 meter. Op basis van hun pigmentatie kunnen algen worden onderverdeeld in zeven hoofdklassen:

1. Blauwgroene algen (cyanobacteriën)
2. Zoetwater groene algen (Figuur 1)
3. Goud-bruine algen inclusief diatomeeën|
4. Bruinalgen zoals de zeewieren op rotsachtige kusten
5. Rode algen van warmere zeeën
6. Eencellige sieralgen en dinoflagellaten die zeeplankton vormen
7. Geelgroene algen

Figuur 1: Microscopische afbeeldingen ter illustratie laten de verscheidenheid aan verschillende soorten zoetwateralgen zien (Bij Alexander Klepnev – Eigen werk CC by 4.0)

Beperkingen voor het gebruik van traditionele algiciden
Algiciden moeten in contact komen met en binnendringen in algencellen om effectief te zijn bij het beheersen of verminderen van de groei van ongewenste algen. Vanwege hun vermogen om zich snel te reproduceren, kan het echter moeilijk zijn om algen op de lange termijn onder controle te houden.

Het gebruik van traditionele algiciden kan leiden tot beperkingen op het watergebruik na toepassing. Producten kunnen hun beperkingen hebben in frequentie en maximale toedieningssnelheid en residuen achterlaten. Intra Hydrocare is echter een uniek zilvergestabiliseerd desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide dat langzaam ontleedt na reactie in natuurlijk water en zuurstof, waardoor er geen residuen achterblijven en compatibel is met biologische teelt.

Algenreductie met Intra Hydrocare
De meest voorkomende algen in kassen zijn van het blauwgroene type, die een olieachtige zwartgroene slijmlaag op oppervlakten produceren. Om de praktische werkzaamheid van Intra Hydrocare aan te tonen, werden natuurlijke blauwgroene algen gekweekt in een zoetwateroplossing onder constante beluchting en licht. De algenoplossing werd gelijk verdeeld in 5 laboratoriumbuizen en Intra Hydrocare werd toegevoegd in een eindconcentratie van 0, 10, 25, 50 en 100 ppm. De buisjes werden gedurende 24 uur onder gelijke omstandigheden geïncubeerd en de eindsituatie werd gefotografeerd (Figuur 2).

De buis zonder Intra Hydrocare (0 ppm) had nog steeds het groene uiterlijk van de originele oplossing, terwijl de groene intensiteit afnam met toenemende concentraties van Intra Hydrocare. Bij 100 ppm was de groene kleur praktisch verdwenen, wat wijst op volledige algenverwijdering binnen 24 uur in dit laboratoriumexperiment. In de praktijk wordt Intra Hydrocare continu gedoseerd, in plaats van 24 uur, in irrigatiesystemen met een concentratie van 40 ppm, wat bij deze verlengde contacttijd ook resulteert in volledige algenreductie.


Figuur 2: Incubatie van blauwgroene algen met tot 100 ppm Intra Hydrocare gedurende 24 uur resulteerde in de visuele eliminatie van de algen.

De resultaten in deze whitepaper tonen aan dat Intra Hydrocare een effectief veilig product is tegen algen, concludeert Intracare. Het continue gebruik van Intra Hydrocare vanaf 10 ppm liet een effectieve vermindering van de algengroei zien. Dit betekent dat het typisch continue en veilige gebruik van 40 ppm Intra Hydrocare in irrigatiesystemen niet alleen effectief is bij het voorkomen van biofilm en microbiologische controle, maar ook bij het voorkomen van algenvorming. Intra Hydrocare is toegestaan voor gebruik in de biologische teelt, na de reactie ontleedt het langzaam in natuurlijk water en zuurstof, zonder residu achter te laten.

Intracare is op GreenTech Amsterdam te vinden in stand 01.645 op 14, 15 en 16 juni 2022. 

Voor meer informatie:
Intracare B.V.
www.intrahorti.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven