Huidig sectorsysteem verlengd, verlaagd tuinbouwtarief ketelgas t/m 2024

De overheid heft sinds de jaren ‘90 belasting over het eindverbruik van gas (en elektra). Voor de glastuinbouw pakte deze opzet zeer ongunstig uit met onevenredig hoge lastendruk in vergelijking met de grote industrieën. Daarom is met de overheid een verlaagd tarief overeengekomen voor ketelgas. Er is ook een verlaagd ODE-tarief voor ketelgas voor de glastuinbouw. Deze verlaagde tarieven leveren voor de sector nog steeds ongeveer 120 miljoen euro per jaar op. In mei 2022 is het sectorsysteem in huidige vorm verlengd tot en met 2024, zo deelt Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland. 
 
Vanwege EU-staatssteunregels moet de glastuinbouw een tegenprestatie leveren voor de verlaagde tarieven: een CO2-emissieplafond en een verrekening als dat plafond wordt overschreden. Dit is in 2012 vastgelegd in een convenant en gold tot 2020.

Verlenging periode CO2-sectorsysteem
De afspraak met Europa geldt tot en met 2024. Om aan de tegenprestatie voor het verlaagd tarief te blijven voldoen, is in mei 2022 het sectorsysteem in huidige vorm verlengd tot en met 2024. In mei zijn, met positief advies van de ondernemersgroep energiebeleid en akkoord van het bestuur van Glastuinbouw Nederland, de handtekeningen gezet door voorzitter Adri Bom-Lemstra en directeur Ruud Paauwe. Naast Glastuinbouw Nederland hebben de ministeries van LNV, EZK en Financiën de afspraken ondertekend.

Het sectorsysteem van 2021-2024 kent een paar kleine aanpassingen. Zo wordt de ETS-prijs, waarmee de hoogte van mogelijke overschrijdingen wordt berekend, niet meer gebaseerd op de gemiddelde ETS-prijs van 1 t/m 16 december van dat jaar, maar op de gemiddelde ETS-prijs van het gehele jaar ervoor. De prijs van het sectorsysteem in 2021 is dus gebaseerd op de gemiddelde ETS-prijs van 2020. Daarnaast is de concrete afspraak om het plafond te kunnen corrigeren op basis van de ontwikkelingen van WKK-netlevering en sectorareaal te vervangen door de algemene afspraak dat op basis van onvoorziene ontwikkelingen kan worden gesproken over de effecten op het CO2-plafond.

Nieuw convenant
Het coalitieakkoord van het huidige Kabinet beschrijft dat vanaf 2025 het verlaagd tarief tuinbouw voor ketelgas zal worden afgeschaft, tezamen met meerdere belastingvrijstellingen voor andere sectoren in Nederland. Om die reden zal het sectorsysteem na 2024 in een andere vorm verdergaan. Hoe dit eruit gaat zien moet op 1 januari 2023 helder zijn. Dit systeem valt onder het convenant Energietransitie 2021-2030, dat rond de zomer van 2022 wordt verwacht.

Samen met de ondernemersgroep Energiebeleid, een representatieve afspiegeling van de sector (zie lijst), van Glastuinbouw Nederland wordt aan dit nieuwe convenant gewerkt. Naast het afschaffen van het verlaagd tuinbouwtarief ketelgas, wordt ook de WKK-vrijstelling ingeperkt. Omdat beide maatregelen verregaande gevolgen hebben voor ge glastuinbouwsector is er een motie ingediend (en aangenomen) om dit jaar met een onafhankelijke impactanalyse te komen. De Kamerbrief van 22 april jongstleden van het Kabinet aan de Tweede Kamer bevestigt dat deze in het komende najaar moet worden opgeleverd.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven