resultaten inventarisatie verontreinigde locaties komen deze zomer

Nederlandse PFAS-grenzen onderzocht

In 2021 zijn nieuwe risicogrenzen afgeleid voor PFAS, de verzamelnaam voor ruim 6000 chemische stoffen, in grond en grondwater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op verzoek van het ministerie een Impact Assessment gedaan. De resultaten hiervan staan nu online. 

De Impact Assessment zich richt op de verhouding tussen de risicogrenzen en PFAS concentraties in het milieu. Andere aspecten, zoals de sociaal economische impact, werden niet beschouwd.

De Impact Assessment bevestigt dat de achtergrondconcentraties PFAS in grondwater niet overal voldoen aan de risicogrens voor PFAS op basis van consumptie. Dit is mogelijk problematisch voor het de toepasbaarheid van interventiewaarden op dit niveau, omdat ze niet gebruikt kunnen worden om een puntbron te onderscheiden van de diffuse achtergrondkwaliteit.

De risicogrenswaarden uit het onderzoek zullen worden gebruikt om interventiewaarden voor grond en grondwater vast te stellen. Deze interventiewaarden helpen bevoegde gezagen om te bepalen of er op een specifieke locatie sprake is van een ernstige PFAS-verontreiniging en of er maatregelen (bijvoorbeeld sanering) nodig zijn.

Indien er waarden boven de genoemde risicogrenzen worde n
gemeten, betekent dat niet automatisch dat de betreffende locatie gesaneerd moet worden. Ook andere factoren, zoals het beoogd gebruik van de locatie, wegen hierbij mee. Dit is ter beoordeling aan het bevoegd gezag, , schrijft staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer

Het ministerie voert samen met lokale overheden een inventarisatie uit van PFAS-verontreinigde locaties. Een rapport hierover verwacht de staatssecretaris Heijnen deze zomer te presenteren

Lees meer over PFAS en het onderzoek bij het RIVM. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven