Vlaanderen steekt 4,9 miljoen in innovatie land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits investeert 4,9 miljoen euro voor innovatie en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Daarvan gaat 3 miljoen euro steun naar landbouwers die zelf vernieuwende projecten realiseren op het vlak van productie, verwerking en afzet. Maar ook samenwerking wordt gestimuleerd: 900.000 euro gaat naar innovatie via samenwerkingsprojecten door landbouwers en onderzoekers samen. Tot slot wordt 1 miljoen euro gereserveerd voor specifieke demonstratieprojecten rond waterkwaliteit, mentale weerbaarheid en de toekomst van de veehouderij.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Onze land- en tuinbouwers investeren flink in nieuwe technieken, in nieuwe innovatieve producten. Als je hun bedrijven bezoekt, dan gaat er vaak een nieuwe wereld voor je open. Vlaanderen is een regio die innovatie stimuleert, want stilstaan is achteruitgaan. We geloven dat deze investeringen en samenwerking de land- en tuinbouw sterker maakt, met het oog op de toekomst.”

3 miljoen euro steun voor innovatieve investeringsprojecten in de land- en tuinbouw
Land- en tuinbouwbedrijven kunnen op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe technieken om nevenstromen te valoriseren. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Tot en met 31 mei 2022 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun. De steun biedt hun de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun. De projectaanvragen dienen ten laatste op 31 mei 2022 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket. Lees hier meer over de regeling

De oproep 2022 is al de zevende oproep met een totaalbudget van 3 miljoen euro. Ze staat open voor alle vormen van innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, zijn ook begeleidingskosten, analyse- en meetkosten subsidiabel.

De maximum subsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee en een half jaar en gaat in op het ogenblik dat de geselecteerde projecten worden bekendgemaakt.

900.000 euro voor operationele groepen in het kader van Europese Innovatiepartnerschappen
Minister Crevits doet tegelijk een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Dit zijn groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. Projectvoorstellen rond een thema naar keuze zijn welkom, maar moeten tegemoetkomen aan actuele uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van rendabiliteit, milieu, enz.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of anderen kunnen via deze steun een innovatief idee realiseren. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. Het doel van de projecten is nieuwe oplossingen of opportuniteiten te ontwikkelen die momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk gebruikt worden.

Operationele groepen kunnen tot en met 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2023 en ten laatste op 1 april 2023. De projecten lopen uiterlijk tot 31 maart 2025. De projectaanvragen moeten ten laatste op 14 juni 2022 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket. Lees hier meer over de regeling

Bron: Departement Landbouw & Visserij


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven