Grootschalige hightech kas niet heilig voor China

Chinees-Nederlands overleg afgelopen najaar heeft een probleem blootgelegd: hightech kassen presteren niet optimaal. Daarop wees een aan de grote Chinese landbouwspeler Zhongnong Futong verbonden professor in overleg met Meindert Stolk, vicegouverneur bij de provincie Zuid-Holland. De Chinezen, aangesloten bij Tomatoworld, willen graag de banden met Nederland verder aanhalen. In het overleg werden de trends in de Chinese glastuinbouwsector behandeld. 

Jaarlijkse conferentie
Als een van de meest dynamische markten voor de wereldwijde land- en tuinbouwsector heeft China het grootste glastuinbouwgebied ter wereld. Verschillende landbouwconcepten, zoals plattelandsvernieuwing, big data en duurzame landbouw, worden aangemoedigd door beleidsmakers in China.

De laatste jaarlijkse conferentie over landbouw- en plattelands-aangelegenheden, die eind 2021 door de Chinese centrale overheid werd georganiseerd, bracht het plan voor dit jaar in kaart en benadrukte opnieuw de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de landbouwsector om de realisatie van de nationale plattelands-vernieuwingstrategie.  

Tijdens een ontmoeting tussen Stolk en Zhang Tianzhu, hoogleraar aan de China Agriculture University en hoofdadviseur van Zhongnong Futong, in november 2021, noemde professor Zhang drie specifieke  interessegebieden in de tuinbouwsector: de ontwikkeling van innovatieve zonnekassen, glazen kassen op productieschaal en kleinschalige functionele kassen.

De professor had een digitale dialoog met de vicegouverneur om van gedachten te wisselen over de land- en tuinbouw 

Upgrade zonnekas 
De zonnekas vindt zijn oorsprong in China. De structuur is meestal gericht op het zuiden, gekenmerkt door ondersteunende noordelijke muren die helpen bij het handhaven van meer gematigde  temperaturen binnen de structuur. De Chinese zonnekassen zijn volgens professor Zhang verrassend effectief in warmte-opslagprestaties en hebben lage bouwkosten, waardoor ze nog steeds de belangrijkste vorm van kassen in China zijn, vooral in het noorden. De beperkte ruimte in de traditionele zonnekas voorkomt echter dat ze gemechaniseerd werken, wat leidt tot een lage arbeidsproductiviteit en slechte werkomstandigheden.

Professor Zhang beschreef dat een upgrade van de bestaande zonnekas onvermijdelijk is. Het kan worden verbeterd vanuit het oogpunt van energieverbruik/ waterbesparend vermogen, duurzaamheid, schaalvoordelen en efficiëntie.

Sinds 2019 zijn Wageningen University & Research, China Agriculture University en Futong bijna twee jaar bezig geweest met het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw type zonnekas, voornamelijk voor het middensegment in Noord-China. Het nieuwe ontwerp kan een grote bijdrage leveren aan de verbetering van China's grote gebied aan zonnekassen en biedt nieuwe zakelijke kansen voor tuinbouw-leveranciers en technologiebedrijven uit zowel Nederland en China.

Productieschaal glazen kassen
In China zijn de afgelopen jaren een paar grootschalige glazen kassen gebouwd. Veel daarvan zijn gebouwd door Nederlandse kassenbouwers of uitgerust met Nederlandse technologieën. "De meeste kassen voldeden niet aan de oorspronkelijke rendementsverwachtingen," stelt Zhang. Het is volgens hem een verspilling van middelen als het beheer van deze dure glazen kassen niet goed wordt uitgevoerd en niet de verwachte kilo's verse producten kan produceren.

Afgaande op sommige van deze kasoperaties, lijkt een van de prominente problemen te zijn dat alleen de nadruk wordt gelegd op de introductie van hardware en apparatuur, terwijl de training van groene vingers om de kas te beheren wordt genegeerd.

Met de geleidelijke stijging van de energieprijzen in China in 2022 zal de exploitatie van deze glazen kassen op productieschaal voor nog grotere uitdagingen komen te staan. De verwachting is dat het totale aantal nieuwe glazen kassen op productieschaal licht zal toenemen, maar niet significant.

Vanuit het perspectief van de duurzame ontwikkeling van de Chinese land- en tuinbouwsector zouden zowel Nederlandse dienstverleners en apparatuurleveranciers als Chinese investeerders meer moeten nadenken over hoe de productiviteit van deze bestaande kassen kan worden verbeterd door bijvoorbeeld hoogwaardige training en de introductie van intelligente plantoplossingen.

Kleinschalige functionele glazen kassen
Professor Zhang verwacht dat de komende jaren glazen kassen op kleinere schaal, variërend van 3000 tot 5000 m2, een groter marktpotentieel zullen hebben in vergelijking met grootschalige productieschaalkassen. Deze kleinschalige kassen krijgen meerdere functies, zoals onderwijs en training, nieuwe conceptontwikkeling en technologiepromotie, proef- en onderzoeks- en demonstratie- en toeristische doeleinden.

Wat betreft de positionering van verschillende soorten kassen, zullen de verbeterde zonnekassen de komende jaren zorgen voor de massaproductie van hoogwaardige groenten en bloemen; de glazen kassen op productieschaal zullen zich voornamelijk richten op het aanbod van de high-end markt; en de kleinschalige glazen kassen zullen vooral dienen als een manier om de nieuwste tuinbouwtechnologie te promoten en te demonstreren.

Toekomstige zakelijke uitwisseling tussen China en Nederland
Het versterken van plattelandsontwikkeling met digitale technologie is een belangrijke trend die de transformatie van de traditionele land- en tuinbouw van China bevordert. In het kader van de snelle ontwikkeling van big data en AI op het gebied van land- en tuinbouw liggen enorme kansen voor internationale samenwerking, niet alleen in de glastuinbouw, maar ook in de gehele bedrijfsketen, inclusief  landbouwmaterialen, zaailingen, gewasbescherming, verkoop, verpakking en verwerking. Volgens de richtlijnen van plattelandsvernieuwing is het van grote waarde om een hele  bedrijfsketen van 'farm to fork' op te bouwen en de technologische inhoud van de operatie en de toegevoegde waarde van producten te verbeteren. 

Afgezien van de verschillende bedrijfscultuur en bedrijfsmodellen, heeft de Chinese land- en tuinbouwmarkt zijn bijzonderheden. Zonder de steun van een sterke lokale partner die bekend is met de sectorachtergrond en een breed netwerk, hebben buitenlandse bedrijven vaak weinig inzicht in de ontwikkelingstrends van de Chinese markt.

Futong, een van grote bekende Chinese landbouwbedrijven, is volgens professor Zhang samen met zijn strategische partner Dutch Sino Business Promotions klaar om meer bruggen te bouwen tussen de twee landen om beide landen verder te verbinden.

Voor meer informatie:
Karen Liu
Zhongnong Futong
cauftic@126.com 
www.zhongnongfutong.com 

Shaw Qin 
Dutch Sino Business  Promotions
shaw.qin@dutchsino.com 
www.dutchsino.com 


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven