Tuinbouw Oostland werkt naar warmte toe in groeiend netwerk

In Oostland bevindt zich al lange tijd een warmtenet. Daarop zijn al diverse glastuinbouwclusters aangesloten. Toch zijn nog lang niet alle tuinders aangesloten. Om dat wel voor elkaar te krijgen, komen er bronnen bij, maar zijn bovenal meer leidingen nodig. In diverse clusters zijn daar nieuwe ontwikkelingen gaande, zo deelt Greenport West-Holland. 

Zuidplaspolder
De Zuidplaspolder is een van de grootste tuinbouwclusters in Oostland. Het is bovendien een cluster waar nog ruimte is voor uitbreiding. In Zuidplaspolder lopen al langere tijd initiatieven voor een warmtenet gevoed vanuit meerdere biomassaketels. Maar omdat de vergunningen voor de biomassaketels stagneren is het warmtenet tot op heden niet gerealiseerd.

Een alternatief met aardwarmte lijkt ook niet haalbaar omdat de ondergrond van Zuidplaspolder minder geschikt is. De warmtecoöperatie onderzoekt daarom nu samen met Warmte Samenwerking Oostland (WSO), de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen, AgroEnergy en Glastuinbouw Nederland de mogelijkheid om aan te sluiten op de warmtehub aan het einde van de 3B-hoekleiding in Bleiswijk.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen nu ook willen onderzoeken of de woonkernen Moerkapelle, Zevenhuizen, Waddinxveen aan kunnen sluiten op het warmtenet in Zuidplaspolder. Het gaat dan om warmtelevering aan woonwijken die geschikt zijn voor collectieve warmtenetten alsmede bedrijventerreinen die tegen de Zuidplaspolder aanliggen.

Alle partijen werken daarvoor nu gezamenlijk een business case uit. Daarin zit vrijwel zeker een flinke onrendabele top. Daarvoor hopen we dan dekking te kunnen vinden in nieuwe regelingen die verwacht worden onder de nieuwe regering Rutte IV. Als we daarin slagen en ook de financiering rond krijgen hebben we ook met dit project een grote stap gezet in het verder verduurzamen van de warmtevraag in Oostland.

Ontwikkelingen in de Noordpolder
Ook de Noordpolder is een groot tuinbouwcluster. Tot op heden ligt daar nog geen uitgebreid warmtenet, maar daar lijkt verandering in te komen. Er zijn op dit moment twee proposities van aardwarmteontwikkelaars voor een bron in de Noordpolder. De tuinders, verenigd in de warmtecoöperatie, overleggen met beide aanbieders over vervolgstappen. Het streven is een warmtenet aan te leggen die beide aardwarmtebronnen kunnen gaan invoeden.  

Samen met WSO heeft de warmtecoöperatie de ambitie om het warmtenet groter uit te leggen zodat er meer warmte geleverd kan worden. Tegelijkertijd is het de ambitie om het warmtenet in Noordpolder te koppelen aan de 1e fase van de Oost-Westleiding. Daarmee kan er extra warmte vanaf de warmtehub aan Noordpolder geleverd worden in aanvulling op de aardwarmte. Hiermee kan niet alleen warmte voor de basislast geleverd worden, maar ook voor de ‘middenlast’. Basislast wordt gezien als warmtevraag met over het jaar 6500 vollasturen (ca. 300 kW/ha) terwijl middenlast komt op 3000 à 3500 vollasturen (ca. 600 kW/ha).

Daarnaast is het plan van WSO om de Oost-Westleiding door te trekken door het tuinbouwgebied Kleihoogt naar Klapwijk in Pijnacker. Daarmee kunnen ook tuinders in Kleihoogt en de bewoners in Klapwijk van een mix van aardwarmte en CO2 arme warmte vanaf de warmtehub voorzien worden. Deze 1e fase van de Oost-Westleiding is dan een eerste stap in de realisatie van het beoogde regionale warmtenet.

De planning van de initiatiefnemers met aardwarmte en de warmtecoöperatie is om begin 2022 te komen tot een financial close voor aardwarmtelevering in Noordpolder met een bijbehorend distributienet en zal in 2022 de businesscase voor de 1e fase Oost-Westleiding door Kleihoogt tot aan Klapwijk worden uitgewerkt. 

De partijen rekenen erop dat de nieuwe regering een ondersteuningskader voor de onrendabele top in warmtenetten beschikbaar gaat maken. In combinatie met aanvullende financiering voor de onrendabele top in warmtenetten hoopt men gezamenlijk met alle stakeholders de business cases en de financiering rond te krijgen. Als dat lukt is de basis gelegd om nog veel meer warmtevraag aan te sluiten.

Alle plannen en leidingontwikkelingen zijn hier na te lezen in een samenvattend bericht van Greenport West-Holland. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven