rekentool volgende week geactualiseerd

Geen vergunningsvrije gebieden na stikstofbesluit

Met de rekentool AERIUS kunnen ondernemers hun stikstofuitstoot berekenen. Dat is belangrijk voor vergunningverlening. Op 13 januari wordt het rekeninstrument geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in de tool op te nemen. Dat is later dan eerst was voorzien, toen december 2021 werd gecommuniceerd.

Afgelopen zomer is door het Nederlandse kabinet besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te hanteren. Dat hierdoor vier gebieden zouden ontstaan waar bedrijven niet vergunningsplichtig meer zijn voor stikstofuitstoot, bestrijdt demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in antwoord op Kamervragen. 

Actualisatie
Na de actualisatie van de rekentool zal voor initiatiefnemers de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2021 (de versie na actualisatie) naar verwachting anders zijn dan bij doorrekenen met de AERIUS Calculator 2020. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de wijziging van AERIUS een definitief besluit ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. 

Elk jaar vindt een actualisatie plaats van AERIUS Calculator om ervoor te zorgen dat bij toestemmingsverlening wordt uitgegaan van actuele gegevens. Voor deze actualisatie gebruikt het RIVM gegevens over emissies en deposities, maar ook data van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). De natuurgegevens worden beschikbaar gesteld door de ministeries en provincies.

Kamervragen
Demissionair Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit communiceerde gisteren in antwoord op Kamervragen nogmaals over de nieuwe datum voor actualisatie van de rekentool. Ook ging zij in op de mogelijke gevolgen van het kabinetsbesluit afgelopen zomer. De Kamervragen van Tjeerd de Groot van D66 en de antwoorden van Schouten zijn hier terug te lezen. De Groot wilde weten of het klopt dat er vier gebieden ontstaan na het kabinetsbesluit waarin bedrijven niet meer vergunningsplichtig zijn voor stikstofuitstoot. Schouten ontkent dat. Zij schrijft:

"Er zijn vier gebieden in Nederland waar binnen 25 km afstand geen hexagonen liggen met (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitats. Het gevolg kan zijn dat er voor wat betreft stikstof geen natuurvergunning nodig is of een vergunning afgegeven kan worden. Het aantal plekken met (naderende) overbelasting is nu hoog. Met succesvol bronbeleid zullen die plekken in de toekomst in aantal
afnemen met als gevolg dat er op termijn meer gebieden zijn waar de
stikstofbelasting niet belemmerend is voor vergunningverlening. Door te monitoren en bij te sturen op de totale depositie waar alle depositiebijdragen, inclusief bijdragen voorbij de maximale rekenafstand (buiten de maximale rekenafstand) van nieuwe toekomstige projecten worden meegenomen, wordt geborgd dat de natuurverbetering zoals met de omgevingswaarden vastgelegd in de Wet natuurbescherming wordt bereikt."


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven