congestieprobleem lijkt langer rem op glastuinbouw te zetten

Telers Tuil en Est vragen om ontwikkelruimte glastuinbouw

De Gelderse dorpen Est en Tuil vormen twee regionale glastuinbouwclusters uit het Concentratiebeleid glastuinbouw van de provincie Gelderland. Telers in de beide clusters hebben samen met Glastuinbouw Nederland een visie opgesteld voor de toekomst, zo valt te lezen op de website van Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard.

Ruimte
In Est is er geen ontwikkelruimte meer in binnen het concentratiegebied. Hier is sprake van voornamelijk glasgroente-bedrijven. "Een toekomstgericht glastuinbouwbedrijf zal op termijn moeten kunnen groeien naar 20-30 ha netto glas, wil je aan alle duurzaamheidsvereisten kunnen voldoen”, aldus Nieki van der Burg, één van de bij de visie betrokken ondernemers.

In Tuil is er de eerstvolgende jaren nog enige ruimte voor uitbreiding. Een deel van de glastuinbouw bestemde ruimte is niet benutbaar in verband met een hindercirkel van een aanpalend bedrijf. Aalbert Ekelmans, betrokken vanuit Tuil: "Een nieuwe generatie jonge ondernemers dient zich aan om het stokje over te nemen, waardoor ook hier aanvullende reservering van ontwikkelruimte nodig is.”

De visie is ingediend met het verzoek aan de gemeenteraad om ontwikkelperspectief voor de glastuinbouwsector op te nemen.

Water
Naast de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden heeft Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland-West gereageerd op de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden in de gemeente West Betuwe. De glastuinbouwsector heeft een forse ambitie om in 2040 volledig klimaatneutraal te produceren. Bodemenergiesystemen, zoals onder andere geothermie, zijn een belangrijk onderdeel in de energie-transitie.

De bodem is cruciaal voor waterwinning en eventuele opslag van overtollig hemelwater, aldus Toon van Tuijl, voorzitter van Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland-West. "De sector gaat uitermate zorgvuldig om met water en het hergebruik hiervan. Drinkwaterreservering en duurzame toekomstgerichte glastuinbouw gaan echter niet samen."

Elektriciteit
LTO Noord afdeling De Betuwe, NFO afdeling West Betuwe-Bommelerwaard, Glastuinbouw Nederland Regio West Gelderland en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard hebben gezamenlijk haar zorgen gedeeld over de knellende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in West Betuwe (Neerijnen) dat al sinds 2019 aan de orde is. Drie jaar geleden is deze problematiek door de glastuinbouwsector samen met Liander in kaart gebracht en besproken met gemeente West Betuwe.

Op dit moment is er sprake van een congestieprobleem waarvan het de bedoeling was dat, door uitbreiding van het station Neerijnen, einde 2023 zou zijn opgelost. Doordat het voorstel door de gemeenteraad is afgestemd, dreigt een vertraging van minimaal 3 jaar; problemen zijn, als alles meezit, in 2026 opgelost (dit voorjaar was er nog sprake van 2023). Dit betekent concreet in de praktijk dat alle uitbreidingen in zowel levering als teruglevering van elektriciteit niet meer mogelijk is tot in ieder geval 2026. Op dit moment vindt er tussen gemeente West Betuwe en Liander overleg plaats over mogelijke oplossingen.

Bron: Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven