Nieuwe DRT-lijst en DRD-lijst gepubliceerd

De DRD-lijst is uitgebreid met John Deere spuitdoppen van het type PSAULDCQ, PSGATCQ, PSLDACQ en PSULDCQ. Daarnaast zijn een aantal aanvullingen en wijzigingen in de DRD-lijst en DRT-lijst doorgevoerd en zijn een aantal informatiebladen gepubliceerd. Tot slot is er een nieuwe versie en Engelse versie van het meetprotocol voor spuitdoppen beschikbaar.

DRD-lijst
De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van door de spuitdoppen-fabrikant aangeleverde informatie geoordeeld dat de spuitdoppen John Deere PSAULDCQ20025, 2003 en 2004, PSGATCQ2003, 2004 en 2005, PSLDACQ2004 en 2005 en PSULDCQ2003, 2004 en 2005 ingedeeld kunnen worden in de DRD-klassen 50%, 75% en 90%. De spuitdoppen zijn met de bij de DRD-klasse bijbehorende maximale spuitdruk opgenomen in tabel 1a op de DRD-lijst.

Aanvullingen DRD-lijst
- In de tabellen 1a, 1b, 3 en 4 is de ISO-kleurcodering van spuitdoppen en kantdoppen toegevoegd.

- In tabel 1b is bij de spuitdop Agrotop AirMix 80-025 HC een voetnoot toegevoegd, waarin staat dat de dwarsverdeling bij gebruik bij een spuitdophoogte van 30 cm en spuitdopafstand van 25 cm niet voldoet.

DRT-lijst
Ook de DRT-lijst kent aanvullingen en wijzigingen.

- Volgens de bestuurlijke afspraken over de drukregistratievoorziening en alternatieve maatregelen uit 2020 is bij gebruik van luchtvloeistof-mengdoppen op een veldspuit met spuitdophoogte 50 cm en spuitdopafstand 50 cm een drukregistratievoorziening vereist, tenzij een verdubbeling van de teeltvrije zone langs watervoerende sloten en een vaste teeltvrije zone van 75 cm langs droge sloten worden aangelegd. Ter verduidelijking is dit ook in tabel 1 (neerwaartse spuittechnieken) op de DRT-lijst toegevoegd.

- De veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen ten minste druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 900 en kantdop ten minste druppelgrootte M is ingedeeld in de DRT-klasse 90%. In tabel 1 op de DRT-lijst stonden bij deze spuittechniek specifieke spuitdoppen, die in ieder geval voldoen. Gebleken is dat niet al deze spuitdoppen voldoen aan de vereiste druppelgrootte M. Dit is in de DRT-lijst aangepast en er is een opgebruiktermijn voor reeds aangeschafte spuitdoppen opgenomen.

- In navolging van de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken over de verplichting voor de drukregistratievoorziening en de alternatieven daarvoor, is afgesproken dat voor de injectietechniek voor dosering 0,5% Squall in combinatie met verschillende neerwaartse spuittechnieken, dezelfde afspraken gelden als voor de spuittechnieken zonder Squall. In tabel 1 op de DRT-lijst is aangegeven wanneer een drukregistratievoorziening wel of niet verplicht is.

Bekijk hier de nieuwste DRD-lijst en DRT-lijst.

Informatiebladen
De volgende informatiebladen zijn gepubliceerd:
- Wanner NTR20
- Axiaal- en dwarsstroomspuit voor spillen en opzetters.

Meetprotocol spuitdoppen
In het ‘Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen voor neerwaartse en op- en zijwaartse bespuiting’ is vastgelegd dat de indeling in DRD-klassen voor spuitdoppen 5 jaar geldig is en dat voor verlenging van deze DRD-indeling met 5 jaar
(beperkt) nieuwe onderzoeksgegevens aangeleverd moeten worden bij de TCT.

In de toelichting bij het meetprotocol is voor luchtvloeistof-mengdoppen nader gespecificeerd bij welke instellingen van vloeistofdruk en luchtdruk het onderzoek met deze doppen moet
worden uitgevoerd. Daarnaast is sinds kort een Engelse versie van het meetprotocol beschikbaar.

De nieuwe versies van de DRD-lijst en DRT-lijst, de informatiebladen en de Nederlandse en Engelse versie van het meetprotocol voor spuitdoppen (versie 2 november 2021) zijn te vinden op de website van Helpdesk Water.

Bron: Technische Commissie Techniekbeoordeling 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven