van tilapia-, led-, diffuus glas naar autonoom telen en gewasbeschermingsproeven

We nemen u mee: 15 jaar terug én 15 jaar vooruit

Tholen - Delphy Improvement Centre en de business unit glastuinbouw van Wageningen University & Research organiseerden gisteren een kennisevent dat in het teken stond van de uitdagingen waar de glastuinbouw de komende 15 jaar voor staat. In de afgelopen 15 jaar hebben ze samen aan de Violierenweg onderzoek geïnitieerd en innovaties geïmplementeerd, en hiermee naar eigen zeggen bijgedragen aan een duurzame en rendabele glastuinbouw. Met deze kennisdag stonden ze stil bij 15 jaar onderzoek, en keken vooruit en ging in op de uitdagingen van de komende 15 jaar. 

Bekijk hier de fotoreportage van het evenement.

Aad van den Berg (Delphy Improvement Centre) en Sjaak Bakker (Wageningen University & Research) trapten de middag af. In vogelvlucht namen ze hun publiek mee vanaf het moment dat de eerste schop in de grond ging van de kennisboulevard tot heden. Hun vooruitziende blik kwam al snel naar voren; vanaf het begin af aan vormde Delphy Improvement Centre, voorheen onder de vlag van GreenQ, en Wageningen UR een warmtecluster.


Aad van den Berg

Vanaf het begin hebben ze grijze en groene techniek gecombineerd. De presentaties van Sjaak en Aad flitsten van tilapia-, led-, diffuus glasproeven naar autonoom telen en gewasbeschermingsproeven. Er zijn ook een paar opvallend langdurige proeven geweest; Perfecte Chrysant heeft vier jaar geduurd en Perfecte Roos maar liefst 8 jaar. Proeven vragen tijd; innovaties dringen langzaam maar gestaag door. Denk maar aan de energieproducerende kas, Freshnel, bij Ter Laak en het fieldlab Vertical Farm. Ze zitten niet stil.


Sjaak Bakker

Deze kennis heeft tot heel veel bezoek aan deze onderzoekscentra geleid. Aad en Sjaak schatten dat ze gezamenlijk ongeveer 75.000 mensen hebben mogen ontvangen.

Horti Science Park
En dat moet ook niet. De gemeente Lansingerland lijkt het idee wat 15 jaar geleden al ontstaan was verder te willen oppakken; het Horti Science Park krijgt steeds meer vorm. Aad: "We zien dat dit soort instellingen een katalysator voor de regio is.”

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland, heeft, net als haar voorgangers, ook vaart in haar presentatie. Ze benadrukt dat innovatie en onderzoek daarna onlosmakelijk verbonden is met het behouden van de Nederlandse voorsprong. Ze doet daar nog een schepje bovenop: “Ik gun de wereld dat Nederland leading is én blijft.”

Ze praat dan over zowel gewasoverstijgend onderzoek als gewascoöperaties en zowel fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek. “Deze twee versterken elkaar. En ik ben het Sjaak en Aad eens; sommige innovaties hebben nu eenmaal jaren later hun spin-off.”

Uitdagingen
Uitdagingen zijn er in de hedendaagse glastuinbouw. Terwijl de regen op de tent kletterde tijdens de presentatie van Adri, was iedereen zich ervan bewust dat water het nieuwe goud is. We moeten op zoek naar de waterefficiënte kas.

Plantgezondheid vraagt om duurzame oplossingen. Gezonde gewassen zijn cruciaal. Adri: "Dit is een lastige. We zien dat toelatingen in een rap tempo worden ingetrokken. En de nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die ziektes en plagen aan zouden pakken kan dit niet bijhouden.”

De sector moet zich enerzijds bekendmaken als aantrekkelijke sector om te werken en anderzijds bewust worden van onze verantwoordelijkheden richting internationale werknemers. Glastuinbouw heeft een campagne gestart ‘Love your people like your crop’ om hier aandacht voor te vragen.

Bekijk hier de fotoreportage van het evenement.

Een keur aan workshops
Na deze twee presentaties startten de workshops. Genodigden mochten twee keuzes maken uit een ruim aanbod:

1. LED in glasgroenten – Ontwikkelingen in intensiteit en spectrum
De stap naar LED-belichting gaat vaak samen met een hogere lichtintensiteit. Daarnaast moet er een keuze worden gemaakt voor een spectrum. Beide hebben hun invloed op de assimilatenbalans van het gewas en dit levert nieuwe vragen op. In deze workshop wordt de laatste kennis gedeeld over LED-belichting in de glasgroenten, en waarmee rekening te houden bij de stap naar 100% LED. Kees Weerheim (WUR) en Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy Improvement Centre)

2. Verander de temperatuur en vochtstrategie bij gebruik van LED LED-belichting heeft effecten op de energie- en vochtbalans van de plant en de kas. Voor een optimale groei dwingt dit tot aanpassingen in de klimaatstrategie. In deze workshop bekijken we wat we bij Chrysant en andere gewassen anders zijn gaan doen. Ervaringen delen is belangrijk voor implementatie van deze belichting. Arie de Gelder (WUR) en René Corsten (Delphy)

3. LED-belichting in de sierteelt
LED-belichting is niet alleen energiezuiniger dan SON-T, maar biedt ook extra sturingsmogelijkheden van de kwaliteit van sierteeltgewassen. Het gebruik van specifieke golflengtes biedt kansen voor het beïnvloeden van diverse plantprocessen, en daarmee sturing van de kwaliteit. In deze workshop worden een aantal voorbeelden van effect LEDbelichting en lichtspectrum bij diverse sierteeltgewassen gegeven. Arca Kromwijk (WUR) en Bas Oudshoorn (Delphy Improvement Centre)

4. Fossielvrije teelt
In 2040 zijn Nederlandse glastuinbouwbedrijven fossielvrij. Met de inzet van ontvochtiging en kaskoeling kan warmte uit de kas worden teruggewonnen om de kasverwarming fossielvrij in te vullen. In deze workshop wordt ingegaan op de resultaten en ontwikkelingen van de fossielvrije demonstratieteelten in diverse gewassen. Frank Kempkes (WUR) en Stijn Jochems (Delphy Improvement Centre)

5. Hoe staat het met de CO2 voorziening?
CO2 is een randvoorwaarde voor een fossielvrij glastuinbouw, maar waar komt die CO2 straks vandaan? In deze workshop zal ingegaan worden op de potentiële bronnen met daarbij de kansen en de knelpunten. Dennis Medema (Glastuinbouw Nederland) Glastuinbouw Kennisevent 5 oktober 2021

6. Realtime en non-destructieve monitoring van gewasfysiologie en ontwikkeling
In deze presentatie ligt de focus op het gebruik van sensoren voor het monitoren van de fysiologie en ontwikkeling van het gewas. In deze workshop geven we voorbeelden van verschillende proeven, een overzicht van sensoren en de mogelijke toepassing en gaan in op de uitdagingen die er nog liggen richting de toepassing. Alex van Klink (Delphy Improvement Centre) en Jelle Geurts (WUR)

7. Hoe ver zijn we al met autonoom telen in de glastuinbouw?
Er is veel aandacht voor “autonoom telen”, maar er is ook veel onduidelijkheid over wat het eigenlijk is, en hoe ver we er al mee zijn in de glastuinbouw. In deze workshop geven WUR en Delphy inzicht in wat er nu al mogelijk is om de teelt te sturen op basis van data en sensoren, en wat de volgende stappen zijn die we nemen om autonoom telen mogelijk te maken. Klaas van Egmond (Delphy) en Anja Dieleman (WUR)

8. CO2; kan het beter? De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van CO2 gebruik van planten. De strategie die gekozen wordt om te doseren is belangrijk voor zowel de plant als de portemonnee. Denk daarbij al aan het verminderen van CO2 verlies. Monique Bijlaard (WUR) en Arjan Vijverberg (Delphy)

9. Nieuwe gewassen in Nederland – Papaya in de volgende fase, welk gewas volgt?
In de workshop wordt ingegaan op de achtergronden van het telen van nieuwe gewassen in kassen. Vervolgens wordt ingegaan op hoe dit met Papaya is ontstaan, de stand van zaken nu en de geleerde lessen. Filip van Noort (WUR) samen met 1 van de Papaya telers

10. Zachtfruit: booming business?
Zachtfruit wordt bij de consument steeds populairder. Hoe kunnen we als teler daar de komende jaren op inspelen? In deze workshop zullen diverse ontwikkelingen in zachtfruit vanuit onderzoek- en praktijkperspectief worden besproken en bediscussieerd. Jan Janse (WUR) en Barry Dorrestijn (Delphy)

11. Artificial intelligence in de Gewasgezondheid
Op weg naar geautomatiseerde beslissingsondersteuningssystemen voor gewasbescherming in de bedekte teelt, daarbij gebruik makend van uitgebreide data die continu door sensoren vision technologie wordt verkregen, met intelligente algoritmen zoals deep learning wordt geïnterpreteerd, en ingebed is in een duurzame aansturing van het kas productiesysteem. Kirsten Leiss en Anne Ellings (WUR)

Bekijk hier de fotoreportage van het evenement. 

 
 

 

 
 

 
 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven