Miljoenennota: Meer subsidie voor verduurzaming, weinig urgentie op andere thema's

Tholen - LNV bungelt steevast onderaan in de Rijksbegroting. Voor komend jaar, zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde miljoenennota, is hier 1,7 miljard euro voor gereserveerd, waarvan 640 miljoen direct bestemd is voor de land- en tuinbouw. Wel wordt 6,8 miljard euro vrijgemaakt voor "klimaat", waarvan ongeveer 3 miljard bedoeld is ter verhoging van de SDE++ subsidie.

Dat betekent dat een aantal innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van warmtetechniek, straks eenvoudiger in aanmerking komt voor deze subsidies. Ook komen er extra belastingvoordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, en ondernemers (en particulieren) die willen investeren in een elektrische auto.

"Weinig gevoel voor urgentie"
LTO Nederland is echter niet te spreken over de plannen. "We missen een gevoel van urgentie in deze Miljoenennota", vertelt voorzitter Sjaak van der Tak. "De agrarische inkomens staan onder druk en de onzekerheid onder boeren en tuinders is groot. Er komen veel eisen terecht op het boerenerf: stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten. Ons vakmanschap bij dier- en plantgezondheid wordt bekneld. Daar hebben onze ondernemers oplossingen voor. Maar Den Haag blijft achter."

Glastuinbouw Nederland is minder negatief en is ingenomen met de extra gelden voor SDE++. "Voor glastuinbouwondernemers wordt investeren in duurzame warmtebronnen zo een meer haalbare optie en dat is een heel belangrijke ontwikkeling in de energietransitie", aldus voorzitter Adri Bom-Lemstra.

Wat volgens Glastuinbouw Nederland echter mist in de begroting zijn (o.a.) een goed plan dat gaat zorgen voor voldoende passende huisvesting voor arbeidsmigranten, economische prikkels voor ondernemers die al veel geïnvesteerd hebben in IPM, biologische bestrijders en emissieverlaging om door te zetten, en weinig inzet voor wat betreft het wegnemen van fytosanitaire handelsbelemmeringen.

NB. Wat er belastingtechnisch wijzigt heeft ABAB hier voor u op een rijtje gezet.

Prinsjesdag anders dan anders
Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, maakt het kabinet traditioneel de rijksbegroting voor het komend jaar bekend. Tevens leest de koning dan zijn troonrede voor. Dit jaar was het gebeuren om een veelheid aan redenen anders dan anders. De Ridderzaal wordt verbouwd en dus moest het elders, in de Grote Kerk; de gouden koets staat bij de garage (en komt mogelijk niet meer door de APK en keert dan nooit meer terug); daarom, en ook wegens corona, dit jaar geen massa's mensen op de been en ook geen 'balkonscène'; en last but not least is het kabinet "demissionair", waarvan de precieze betekenis vandaag de dag niemand meer duidelijk is, maar dat technisch gezien betekent dat een nieuw te vormen kabinet gemaakte plannen zou kunnen wijzigen.

Begroting
De inkomsten van de overheid t.o.v. vorig jaar zijn met ruim 40 miljard euro gestegen, zowel de inkomsten uit directe als indirecte belastingen stegen sterk. De uitgaven stijgen met een kleine 17 miljard. Er wordt met name beknibbeld op sociale zekerheid - m.n. minder bijstandsuitkeringen - en op onderwijs (van 44,3 miljard vorig jaar naar 40 miljard nu). Ook op defensie en justitie en veiligheid wordt iets ingeleverd. Voor de zorg komt dan weer 5,3 miljard extra beschikbaar, waarmee het op een haar na de post sociale zekerheid voorbij streeft als grootste uitgavenpost.

Alles over de Miljoenennota en Rijksbegroting - de plannen, officiële stukken en documenten - vindt u hier.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven