Onderzoek: "Met gebiedsgerichte aanpak GLB blijven gevolgen voor boereninkomens binnen de perken"

In het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de doelen voor klimaat, milieu en biodiversiteit voor 2030 te helpen behalen. Dat concludeert Wageningen University & Research dat scenario's heeft geanalyseerd met het oog op de beste besteding van GLB-gelden bezien vanuit een zo goed mogelijk doelbereik.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vraag hierbij was om opties te verkennen voor het Nationaal Strategisch Plan, het NSP, om met het beschikbare budget van ongeveer 800 miljoen euro per jaar verschillende doelen (economie, klimaat, milieu, biodiversiteit en landschap) zo goed mogelijk in te vullen.

De bevindingen van de onderzoekers komen er samengevat op neer dat: peilverhoging van veenweidegebieden en extensivering rond Natura 2000 gebieden essentieel zijn voor doelbereik. Verder kunnen boeren gericht worden gecompenseerd voor de extra beperkingen en inspanningen door 30% van het GLB-budget in de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler. De gevolgen voor boereninkomens kunnen in absolute zin beperkt blijven, maar variëren wel per sector. 

Duurzamer en duurder
Donderdag 9 september heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement het akkoord dat vlak voor de zomer bereikt was over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2023-2027 goedgekeurd. Kort door de bocht komt het er in het nieuwe beleid op neer dat het duurzamer en duurder wordt/moet.

Bekijk hier het hele rapport. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven