Update spectrumproef in full-ledbelichting chrysant

In de afgelopen 10 jaar is de belangstelling voor ledbelichting in de glastuinbouw enorm toegenomen, vanwege het lagere elektriciteitsgebruik en de lagere warmteafgifte vergeleken met SON-T belichting. Een ander voordeel is dat leds de mogelijkheid bieden de teelt verder te sturen met een lichtspectrum "op maat".

Verrood licht
Ook bij chrysant is er al ervaring met de teelt onder ledbelichting. Maar welk lichtspectrum kan het beste gekozen worden wanneer er wordt geïnvesteerd in ledbelichting? Een belangrijke vraag voor de telers hierbij is of er wel of geen verrood licht toegevoegd moet worden aan het spectrum. De uitkomsten van de verschillende (praktijk)proeven zijn niet altijd eenduidig. Soms heeft het toevoegen van verrood licht geen (positieve) invloed, soms wel. De effecten die gevonden worden hebben dan betrekking op lengtegroei, uitloop onder in het gewas (“sprot"), een betere beworteling en een snellere reactietijd.

Verrood licht (700-800 nm) is voor het menselijk oog niet zichtbaar, en valt buiten het PAR licht (400-700 nm) dat direct effect op de fotosynthese heeft (PAR is photosynthetically active radiation). Maar verrood licht is wel heel erg belangrijk in een aantal plantprocessen zoals strekking, vertakking en bloei, die gestuurd worden door de verhouding tussen rood en verrood licht. Bekende voorbeelden van het gebruik van verrood licht zijn de toepassing van gloeilampen in aardbei om strekking van de bloemsteeltjes te krijgen, en in komkommer om een betere bladstand te krijgen en meer productie.

Om de vragen over het toepassen van verrood licht in een ledlichtspectrum voor chrysant te kunnen beantwoorden, is recent een proef gestart binnen het door Kas als Energiebron gefinancierde project “LED licht bij zonlicht". In deze spectrumproef worden vier chrysantenrassen geteeld onder full-led, waarbij het ledlicht ongeveer 80% van de hoeveelheid licht is, en het zonlicht ongeveer 20%. De lichtbehandelingen die aangelegd zijn, verschillen in aandeel verrood licht en het moment van de dag waarop dit verrode licht gegeven wordt. Er wordt belicht met een intensiteit van 190 µmol/m2/s, waarbij voor de behandelingen met verrood licht het verrode licht deel uitmaakt van deze intensiteit.

Volgende stappen
Tijdens de proef wordt de ontwikkeling van het gewas gevolgd, en worden lengtegroei en de lichtonderschepping gemeten. Bij een tussentijdse destructieve meting en de eindoogst zullen nauwkeurige plantmetingen gedaan worden aan lengte, takgewicht, aantal bladeren/internodiën en wordt per ras per behandeling de uitgroeiduur bepaald. Op deze wijze kan een aanbeveling gedaan worden voor de toepassing van het meest geschikte lichtspectrum, om daarmee de volgende stappen te kunnen zetten richting een full-led teeltsysteem voor chrysant.​

Bron: WUR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven