Terugblik onroerend goed markt - glastuinbouw, eerste half jaar 2021

Meer uitbreiding dan nieuwbouw

Vanuit Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken te Bleiswijk kijkt men terug naar een levendige onroerend goed markt in de eerste helft van 2021. Ondanks of dankzij de pandemie?

Met name gestuwd door de goede resultaten in de sierteelt was de makelaar betrokken bij vlotte transacties in heel Nederland.

Bij een klein aanbod en goede vraag worden op het oog minder courante bedrijven (> 20 jaar oud, oppervlakte < 3 hectare) tegen flink hogere prijzen bemiddeld, zowel in de groente als in de bloemen / potplanten. Opmerkelijk, want deze bedrijven zijn minder efficiënt en meer onderhoudsbehoeftig, maar blijkbaar geeft onder andere de grondpositie voldoende vertrouwen voor waardevastheid van de investering.

Bij moderne, grotere bedrijven is het koperspubliek een stuk kleiner en zeer specifiek (bijvoorbeeld buren of telers van dezelfde gewassen), maar ook daar prijshoudend tot licht hogere prijzen.

Duurzaamheidsaspecten worden daarbij steeds belangrijker in de afwegingen bij verkoper en koper. Met name bij de groentebedrijven ziet Vellekoop een trek uit de oude glastuinbouwcentra; de grotere groentekassen staan, en komen, in de nieuwe teeltgebieden in Noord-Holland, Zeeland, Flevoland en Noord-Limburg.

Financieel gedwongen verkopen zijn er (bijna) niet geweest.

Stemming
In de onroerend goed markt ziet Vellekoop bij siertelers een zeer positieve stemming en dit uit zich onder andere in verdere uitbreiding, maar ook investeringen op het eigen bedrijf.

In de vruchtgroenten ziet men een enkele uitbreiding / overname, maar algemeen een meer afwachtende houding.

De zachtfruitsector wordt steeds grootschaliger en met meer teelten onder (modern)glas.

Niet veel nieuwbouw
Opvallend is dat nieuwvestiging c.q. reconstructie niet zo veel plaats vindt. Redenen dat uitbreiding meer plaatsvindt door aankoop van bestaande bedrijven zijn, onder andere, (te) lang vergunningstraject bij nieuwbouw, stijgende nieuwbouwkosten, voordelen overname bestaand personeelsbestand en directe deelname in de goede afzetmogelijkheden momenteel.

Grondprijzen glastuinbouw
Bij transacties van complete bedrijven ziet de makelaar in de onderverdeling van de koopsom dat de grondprijs oploopt, vaak fiscaal gestuurd in verband met de landbouwvrijstelling. Grondprijzen voor nieuwe projecten blijven als gevolg van het uitblijven van de vraag, redelijk stabiel.

Bestemmingsplanwijziging
Ligt een glastuinbouwgebied naast een uitbreidend industrieterrein? Dan lijkt het een kwestie van tijd dat grond voor glastuinbouw wordt “onbestemd” naar lucratiever bedrijfsterrein.

Locaties waar glastuinbouw wordt getransformeerd naar woningbouw blijven in prijs achter in vergelijking met de gestegen huizenprijzen. Redenen hiervoor zijn onder andere het grote aandeel sociale woningbouw in het programma en de hoge financiële afdrachten aan de gemeente.

Rol Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken
De veranderende markt laat zich ook zien in de dienstverlening bam Vellekoop:

  • toename aankoopbemiddeling (naast bestaande verkoopbemiddeling);
  • meer advisering bij fusie / overname / samenwerking;
  • begeleiding langere termijn verpachtingen;
  • steeds vaker het vroegtijdig inspelen op mogelijke bestemmingsplanwijziging naar woningbouw / bedrijfsterrein, waardoor waardevermeerdering ontstaat voordat verkoop aan een ontwikkelaar / bouwer plaatsvindt.

Uiteraard is de makelaar ook betrokken bij veel taxaties voor diverse doeleinden.

Toekomst
De verwachtingen voor de onroerend goed markt van glastuinbouwbedrijven in het resterende deel van 2021 hangen onder andere samen met de gezondheidssituatie van de wereldbevolking, economische omstandigheden, het consumentenvertrouwen, de energieprijzen, de stikstofdiscussie, etc.; kortom "wie het weet mag het zeggen".

Voor meer informatie:
Vellekoop Makelaardij
Hoekeindseweg 37
2665 KA Bleiswijk
+31 (0)10 521 76 66
makelaar@vellekoop.nl
www.vellekoop.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven