Ledenraad RFH reflecteert op FloriNee

Op 1 juli kwam de ledenraad van Royal FloraHolland bijeen om haar licht te laten schijnen op de noodrempetitie FloriNee. In een extra ledenraadsvergadering van 20 mei jl. werden pijnpunten in de uitvoering van de strategie en het functioneren van die ledenraad naar voren gebracht. In onderstaande doet de ledenraad verslag van deze ledenraadsvergadering.

Leden hebben in de petitiegesprekken en de extra ledenraadsvergadering van 20 mei jl. pijnpunten in de uitvoering van de strategie en het functioneren van de ledenraad naar voren gebracht. Ook hoorden we kritiek op directie en de raad van commissarissen. “De zorgen van leden hebben tot veel onrust geleid. We moeten hiervan leren. Een deel van de leden voelt zich niet voldoende gehoord. Dat moet anders,” aldus Marcel van Tol, voorzitter van de ledenraad.

Verbeteringen op 3 vlakken
Onder de noemer ’Op naar Coöperatie 2025’ gaat de ledenraad zelf aan de slag met verbeteringen op drie vlakken:    

  1. De samenwerking in de driehoek van de coöperatie (ledenraad, raad van commissarissen en directie);
  2. De signaal- en adviesfunctie van de ledenraad;
  3. De ledenbetrokkenheid bij strategische keuzes.

Op deze vlakken zijn concrete acties benoemd. Zo schakelt de ledenraad een externe deskundige in om de ledenraad in zijn kracht te zetten en positie te nemen in de driehoek. Er wordt gewerkt aan nieuwe werkafspraken in de driehoek, zodat de ledenraad, directie en raad van commissarissen hun taken naar behoren kunnen invullen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in het belang van de coöperatie en haar leden. Een ontwikkelplan moet de kwaliteit van de ledenraad(sleden) helpen verbeteren. Een signaalmeter wordt een hulpmiddel om te zorgen dat signalen van leden goed binnenkomen bij de ledenraad en het bedrijf. Ook wordt teruggegrepen op de succesingrediënten van de ledenbetrokkenheid bij Coöperatie 2020.

Antwoord op de petitie
In de formele vergadering van 22 april heeft de ledenraad al twee verzoeken van de petitie afgewezen. Het derde verzoek werd deels ingewilligd en werd behandeld tijdens de extra ledenraadsvergadering op 20 mei. Op basis hiervan en de eerdere evaluatie van de ledenraad, zijn de verbeterpunten vastgesteld. De petitie vroeg verder om een externe audit naar het reilen en zeilen van ons bedrijf. Maar langer stilstaan bij gedane zaken, helpt ons niet vooruit. Bovendien worden er al IT en financiële audits gedaan als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Ook werd gevraagd om besluiten terug te draaien. Daar staat de ledenraad niet achter. “We moeten uitkijken dat de coöperatie niet onbestuurbaar wordt. De strategie is onze toekomst, daar staan we achter. De uitvoering kan wel beter. Royal FloraHolland is het verlengstuk van onze bedrijven. Samen moeten we ervoor zorgen dat dat zo goed mogelijk werkt. We zijn daarmee al goed op weg met de nieuwe aanpak van Floriday,” zegt Marcel van Tol.

“We willen alle leden bedanken die hebben meegedaan en meegedacht tijdens de sessies met leden in de afgelopen maanden. Met een goed gesprek komen we verder. De ledenraad gaat onverminderd door met het bespreken van de uitvoering van de strategie met de directie en, zo nodig, de raad van commissarissen. Als ledenraad hebben we nu de bakens gezet voor de toekomst, zodat we samen onze coöperatie op koers houden.” De ledenraad sluit hiermee de formele petitieprocedure af. Het proces wordt nog geëvalueerd.

Onderzoek alternatieven BBH-heffing
De BBH-heffing stond ook op de agenda van de ledenraad. De ledenraad vindt het een goed idee dat Bloemen Bureau Holland alternatieven onderzoekt voor de inning die nu wordt uitgevoerd door Royal FloraHolland. Royal FloraHolland draagt de BBH-heffing af aan Bloemen Bureau Holland. Hiermee worden de succesvolle collectieve publiekscampagnes betaald gericht op consumenten; een investering in de gezamenlijke toekomst van de hele sierteeltsector. Hier profiteert de sector in totaal van.  

Extra kweker-lid raad van commissarissen
Verder heeft de raad van commissarissen in de ledenraadsvergadering aangekondigd aan het einde van dit jaar een extra kweker-commissaris toe te willen voegen aan de raad van commissarissen. Dit om het aftreedschema in de komende jaren gelijkmatiger te laten verlopen. De ledenraad kan zich hierin vinden. De vacature zal binnenkort officieel bekend gemaakt worden, waarna de selectieprocedure volgt.

Bron: Ledenraad RFH


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven