Subsidieregeling voor stagiairs op het bedrijf

De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten die een werkgever maakt voor het begeleiden van een leerling. Het maximale subsidiebedrag voor het schooljaar 2020-2021 is €2.700 per praktijk- of werkleerplaats. De subsidie vraag je per jaar aan, na afloop van het schooljaar. In alle gevallen is het van belang dat je bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerk-overeenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren. De subsidie is via het RVO aan te vragen.

Extra subsidie voor de landbouw
Naast de reguliere subsidie voor praktijkleren is er extra subsidie mogelijk voor erkende leerbedrijven die een mbo BBL leerwerkplek aanbieden in een aantal specifieke sectoren, waaronder de landbouw. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het betreffende schooljaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Subsidie aanvragen met eHerkinning
"De subsidie is aan te vragen via de website van RVO vanaf 2 juni tot en met 16 september 2021 om 17:00 uur. Voor de aanvraag heb je een eHerkenning niveau 1 nodig. Per 1 juli 2021 gaat dit veranderen en heb je minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren. Heb je een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet je jouw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Zorg dus dat je dit op tijd regelt. Zonder eHerkenning niveau 3 kun je na 1 juli 2021 geen aanvraag indienen en ook geen aangemaakte concept-aanvraag of al ingediende aanvraag meer inzien in eLoket", aldus ZLTO.

Colland subsidie voor BBL’ers
Naast de Subsidieregeling Praktijkleren kennen sommige sectoren ook een subsidie voor BBL’ers via Colland Arbeidsmarkt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de glastuinbouwsector. De sector open teelten kent deze subsidie niet. Meer informatie over de Colland subsidie voor BBL’ers vindt men op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Bron: ZLTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven