Tijdelijke stop op subsidie biomassa, maar écht snel helemaal stoppen is duur

Het Nederlandse kabinet stopt tijdelijk met het afgeven van subsidie op biomassa. Den Haag wil eerst onderzoeken hoe men haalbaar en betaalbaar houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte kan stoppen. Voor de subsidieronde dit najaar is d.m.v. een temperatuureis van 100 graden Celsius biomassa voor lagetemperatuurwarmte uitgesloten voor SDE++-subsidie. Voor al afgegeven subsidies heeft het besluit geen gevolgen. 

Onder meer in de glastuinbouw werd de afgelopen jaren subsidie aangevraagd, en gekregen, voor realisatie van biomassaprojecten. Veel van die subsidies zijn (nog) niet gebruikt. Sinds 2015 tot aan april 2021 gaat het om tientallen projecten met SDE-subsidie, zo bleek afgelopen maand nog na publicatie van een lijst door minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat. Het is niet ondenkbaar dat onzekerheid over de lange termijn kansen van de techniek daarin meespelen. 

Geen verbod
Lange tijd werd gebruik van biomassa gezien een veelbelovende toepassing, maar nieuwe onderzoeken hebben uitgewezen dat gebruik van de techniek nog slechts een tussenstation in de energietransitie is. Ook is er, o.a. in de publieke opinie, kritiek ontstaan op hoe duurzaam en schoon de techniek al dan niet is.

Omdat Nederland de klimaatdoelen wil halen, zet Den Haag daarom nu langzaam veel biomassagebruik aan de kant. De focus moet, als het aan het kabinet ligt, komen te liggen op meer hoogwaardig gebruik van biomassa.

Snel stoppen is duur
Uit al door het PBL en TNO in opdracht van het kabinet uitgevoerd onderzoek blijkt dat eerder stoppen met houtige biomassa om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen hoge kosten met zich meebrengt. Daarbij wordt vooral in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw bij eerder dan in 2030 stoppen met biomassa het halen van de doelen lastig.

En duur. TNO constateerde al dat houtige biomassa binnen de subsidieregeling (SDE++) één van de goedkoopste warmtebronnen is en dat het vervangen van deze bron door alternatieve warmtebronnen leidt tot een toename van de subsidie-uitgaven. Den Haag nu op een zogenaamd afbouwpad om iedereen duidelijkheid te verschaffen. De optie om de temperatuureis voor SDE++ in 2022 weer te laten vallen houdt men ondertussen wel open. 

 


Publicatiedatum:
© /



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven