LED-belichting door een energetische bril

Energie vormt één van de hoofdpijlers op een tuinbouwbedrijf. Het inkopen van gas en het in- en verkopen van elektriciteit bepalen in hoge mate het bedrijfsrendement. Energiemanagement is het continu balanceren tussen het juiste moment van aan- of verkoop en capaciteit versus tarief, behoefte en teeltplan.

Looije Agro Technics gaat er als onafhankelijk adviesbureau dieper op in. Onderstaande tekst is daarmee het slotdeel van een vierdelige serie over ontwikkelingen in de glastuinbouwbelichtingsmarkt, waarin telers momenteel volop knopen (moeten) doorhakken, zowel in glasgroenten, zachtfruit als sierteelt.

LED lampen zetten elektriciteit efficiënter om in licht. Investeren in LED-belichting gaat verder dan het kopen van armaturen. De LED-armaturen dragen in grote mate bij aan de energiehuishouding op het tuinbouwbedrijf. LED-armaturen kunnen ruimte geven om efficiënter om te gaan met opgewekte (WKK) warmte of kunnen anderzijds de inkoop met bijbehorende belastingen verlagen.

Extra warmte kost geld
Bij het gebruik van (deels) LED-belichting zal het thermisch verbruik toenemen. De minder efficiënte omzetting van elektriciteit naar licht bij SON-T lampen zorgt immers voor extra warmte in de vorm van stralingswarmte. Warmte die een nuttige waarde kan hebben bij de fotosynthese maar warmte die in veel gevallen ook als vervelend of te veel wordt ervaren. Over het algemeen kan gesteld worden dat de extra hoeveelheid benodigde thermische energie niet opweegt tegen de uitgespaarde elektriciteitskosten.

Hybride bovenbelichting met interlights in de tomatenteelt

DLI
Anderzijds kan efficiënter met energie worden omgesprongen door de spelen met de output van de armatuur in relatie tot de warmte- of CO2behoefte op het gehele bedrijf. Met behulp van de dagelijkse Licht Integraal (DLI) wordt de totale hoeveelheid licht in het PAR-spectrum per dag gemeten en uitgedrukt in micromol. Deze lichtbehoefte kan gezien worden als een minimum dat gevuld moet worden met licht van buiten en aangevuld dient te worden met kunstlicht om een minimale productie te kunnen behalen. Te veel licht zal, in mindere mate, worden omgezet in productie, te weinig licht gaan ten koste van de productie.

Dimmen of boosten
Door steeds vroegere plantingen in belichte hogedraad gewassen is er een deel van het jaar, bij het nagenoeg ontbreken van buitenlicht, behoefte aan een hoger lichtniveau. Dit hogere lichtniveau is niet het gehele jaar noodzakelijk. Door te spelen met een dim- of boostfunctie op LED- armaturen is het niet noodzakelijk teelttechnisch concessies te doen en ontstaat er ruimte te optimaliseren naar extra teruglevering of het deelnemen aan flexibiliteitsproducten.

Ook in andere teelten, waar klassiek voor een dambord opstelling wordt gekozen om in deellast te kunnen belichten, is één van de voordelen van LED-belichting de mogelijkheid tot dimmen. Waar bij een dambord belichting de uniformiteit drastisch afneemt in deellast hoeft dit bij keuze van het juiste LED-armatuur niet het geval te zijn. Dit biedt energetisch mogelijkheden om ruimte te bieden tot extra teruglevering of het deelnemen aan flexibiliteitsproducten zonder afbreuk te doen aan de teelt.

Looije Agro Technics wil graag de brug slaan tussen theorie en praktijk. "Wij zijn in staat door middel van eigen opgebouwde kennis en ervaringen in de praktijk, het veld en laboratorium met een merkonafhankelijke kijk de belichtingsbehoefte van de teler te vertalen naar een ongekleurd advies. Onze X-factoren zijn daarbij objectiviteit en onafhankelijkheid."

Lees hier deel 1, deel 2 en 3 in uit de serie terug.
-Het concept belichting ongekleurd bekeken
-"Vertrouw niet enkel op de blauwe 'LEDs' van de leverancier"
-Meten is weten, zeker bij LED-belichting 

Voor meer informatie:  
Looije Agro Technics
info@lat.nl  
www.lat.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven