Kansen voor solitair en ondersteunend glas blijven

Tholen - De Provincie Noord-Brabant biedt ondernemers onder voorwaarden meer ontwikkelingsmogelijkheden voor permanente teeltondersteunende voorzieningen en solitaire glastuinbouw. Dat blijkt uit een ontwerp Omgevingsverordening die de komende tijd ter inzage ligt, nadat Gedeputeerde Staten het plan heeft vastgesteld.

Noord-Brabant heeft zich de afgelopen jaren flink ingespannen om glastuinbouwbedrijven te concentreren in glastuinbouwgebieden. De Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) kreeg daartoe in 2002 de opdracht enerzijds glas te saneren en anderzijds nieuwe, rendabele ruimte voor glastuinbouwbedrijven te realiseren. Bij Dinteloord met Nieuw Prinsenland lukt dat goed, elders was het soms moeilijker. Vorig jaar werd de opdracht van de TOM afgerond.

Opties voor solitair of ondersteunend glas
De ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant gaat echter door. Bedrijven zijn daarbij gebonden aan regels. Momenteel geldt een Interim Omgevingsverordening, ingesteld in 2019. Ten opzichte van die verordening worden de regels voor plantaardige teelten vereenvoudigd, mits rekening wordt gehouden met o.a. natuurplannen.  

De beleidsmakers zien dat teeltbedrijven in toenemende mate gebruik maken van ondersteunende kassen of andere teeltondersteunende voorzieningen. Gelet op het glasconcentratiebeleid waakt men voor het via teeltondersteunende kassen 'sluiperenderwijs' ontstaan van een zelfstandig glastuinbouwbedrijf. Aan de omvang van de kas of andere ondersteunende voorziening is daarom een maximum gesteld.

Standaard geldt dat 5000 vierkante meter ondersteunenende kas en 3 hectare permanente teeltondersteunende voorzieningen mogelijk zijn. Daarop zijn ook uitzonderingen. Zo is er soms maximaal 1,5 hectare ondersteunend glas mogelijk. Ook is soms elders bouwen mogelijk als de grond of situatie op de huidige locatie het niet toelaat daar te bouwen.

Blijven concentreren en saneren
Wel blijft de provincie inzetten op sanering van glas en glastuinbouwconcentratie. Aan uitbreiding van bestaande solitaire glastuinbouwbedrijven in landelijk gebied blijven voorwaarden gebonden. Zo moet een bedrijf 'toekomstperspectief' hebben.

Als dat zo is, geldt als basisregel dat bij ontstaan van nieuw glas elders dubbel zo veel glas gesaneerd moet worden. Voor gebieden met 'groenblauwe waarden' (d.w.z. gebieden met bijv. ook natuurplannen in landelijk gebied) geldt daarbij dat zelfs uitbreiding onder het maximum een extra investering in sanering van glas volgens de provincie 'gerechtvaardigd' maakt.

Inwerkingtreding op 1 januari 2022
Op 9 april start de inspraakperiode. Tot en met 21 mei 2021 kan iedereen een zienswijze indienen. In het najaar van 2021 volgt een besluit over eventuele aanpassingen. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht.

De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving die daarbij hoort komt bij elkaar in de Omgevingsverordening. Ook gemeenten houden een belangrijke rol. De nieuwe verordening geeft gemeenten meer ruimte om maatwerk toe te passen en eigen afwegingen te maken voor de kwaliteit van de leefomgeving, zo belooft de provincie. 

Bron: Provincie Noord-Brabant


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven