Ledenraad FloraHolland verdeeld over handhaving milieuregistratie

De Ledenraad van Royal FloraHolland kwam op donderdag 8 oktober 2020 digitaal bij elkaar. Aldaar werd het advies aan de directie m.b.t. het stapsgewijs invoeren van het handhavingsbeleid voor milieuregistratie en milieucertificering tegen het licht te houden. Een kleine meerderheid is voor (54%), een grote minderheid (38%) is tegen, de overige 8% onthield zich van stemmen.

Bekijk hier de video van de Ledenraadvergadering van 8 oktober 2020:

Fasering en stoppersregeling
Voor een aantal kwekers is de verplichting tot digitale milieuregistratie en milieucertificering een uitdaging. De Ledenraad heeft hier veel signalen van leden over ontvangen. Om hen tegemoet te komen, wordt een gefaseerde handhaving geadviseerd, op basis van omzetgrootte. Het voorstel luidt:

  • Start handhaving milieuregistratie per 1-1-2021 (milieucertificering per 1-1-2022): Nederlandse kwekers met omzet hoger dan €100.000 per jaar.
  • Start handhaving milieuregistratie per 1-7-2021 (milieucertificering per 1-7-2022): : Nederlandse kwekers met omzet tussen €50.000 en €100.000 per jaar + buitenlandse kwekers met omzet boven €50.000 per jaar + alle niet-kwekende aanvoerders.
  • Start handhaving milieuregistratie per 1-1-2022 (milieucertificering per 1-1-2023): Kwekers met omzet lager dan €50.000 per jaar.

Voor het vaststellen van de omzet is 2019 het referentiejaar.

Invoering in stappen geeft kleinere kwekers meer tijd om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor digitale milieuregistratie en milieucertificering. Ook is er meer tijd om naar goedkopere, meer efficiënte oplossingen te zoeken voor de zeer kleine kwekers. Bovendien kan Royal FloraHolland en de certificerende instanties kwekers zo beter de helpende hand bieden.

Naast fasering wordt een stoppersregeling voorgesteld. Dit is een ontheffing van de verplichting voor leden die aangeven te stoppen met aanvoeren per 1/1/2023. Ook is voorzien in enkele bijzondere situaties.

Stemuitslag is belangrijk signaal richting handel en leden
Meerdere Ledenraadsleden zetten vraagtekens bij het commitment van de handel. Ook werden zorgen geuit over de invulling van de randvoorwaarden en of het beleid ons niet gaat tegenwerken. Anderen zien vooral belangrijke voordelen op lange termijn. In het advies aan de directie wordt benadrukt om het exacte moment van het starten met handhaven op milieucertificering mede te laten afhangen van de snelheid en mate waarin de handel zich committeert aan gecertificeerd duurzame inkoop op de marktplaats van Royal FloraHolland. De stemuitslag is een belangrijk signaal naar de handel en weerspiegelt de emoties die er leven bij de leden rond deze verplichting. Het definitieve besluit van de directie valt in de week van 19 oktober.

Proces tot advies
Het beleid voor handhaven en sanctioneren is opgesteld door het regieteam Duurzaamheid dat bestaat uit negen kwekers en het team Duurzame Ontwikkeling en Kwaliteit (DOK) van Royal FloraHolland. Het afgelopen jaar is het advies twee keer voor beeldvorming en daarna ter oordeelsvorming aan de Ledenraad voorgelegd. Daarop heeft de Ledenraad een aantal signalen en zorgen met het Regieteam gedeeld. Dit ging met name over kleinere kwekers die moeite hebben met het tempo van verandering en de emotie die er leeft in de sector rond deze verplichting. Ook zijn er zorgen over het commitment van de handel om gecertificeerd duurzaam in het kopen. Samen met de stand van zaken randvoorwaarden is dit verwerkt in het advies vanuit het Regieteam dat op 8 oktober 2020 ter stemming is gebracht in de Ledenraad.

Vorig jaar oktober is na een uitgebreide ledenconsultatie besloten om digitale milieuregistratie en milieucertificering verplicht te stellen voor alle aanvoerders op de marktplaats van Royal FloraHolland.

bron: Royal FloraHolland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven