Biochar kan veen in substraat vervangen

De afgelopen vijf jaar heeft Delphy team Boomteelt diverse teeltproeven uitgevoerd in de sierteelt met als onderzoeksvraag of een gedeelte van het venige substraat kan worden vervangen met behoud van kwaliteit en opbrengst. Met nieuw ontwikkelde (pyrolyse) technieken is het mogelijk om van bijna alle organische reststromen, stabiele substraatfracties te maken met bijna vergelijkbare eigenschappen als veen, genaamd biochar. De oorspronkelijke koolstof blijft behouden, er wordt dus netto CO2 vastgelegd. Bij het gebruik van veen komt juist CO2 vrij (veenoxidatie). Met name verwerkers van groen (composteerders en groenvoorzieners) en substraatproducenten zouden met deze apparatuur een bijdrage kunnen leveren in het verminderen van emissies aan broeikasgassen op basis van nieuwe businessmodellen.

Eisen aan het product
Biochar wordt gemaakt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden met hoge temperaturen te bewerken (carbonisatie). Daar waar de natuur door anaerobe vertering er vele jaren overdoet, kan nu in een paar seconden dit verteringsproces worden gerealiseerd. In de EU zijn richtlijnen opgesteld waaraan een goede biochar moet voldoen, zo mogen alleen producten van plantaardige oorsprong (bermgras, resthout) worden toegepast. Daarnaast moet in Nederland het product voldoen aan de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming waaronder toetsing op zware metalen en PAK’s. Met de ingestelde temperatuur van de pyrolyse apparatuur zou hieraan voldaan kunnen worden. Ook teelttechnisch gezien zijn er een aantal eisen, zoals een stofvrij-product, breukvast en een fractie-grootte van 0,5 cm tot 1 cm. In het onderzoek van Delphy kwam naar voren dat de biochar basisch werkt en een hoog gehalte aan kalkmeststof bevat. In de teelt moet daar zeker rekening mee worden gehouden. Meer onderzoek is nodig wat betreft borging van de productkwaliteit en constantheid om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige grondstof voor toepassingen in substraat gerelateerde teelten.

Op de Open dag van de Delphy Onderzoekslocatie te Hazerswoude Dorp 25 september worden enkele ervaringen gedeeld met bezoekend publiek. Wegens corona is vooraf aanmelden verplicht.


Voor meer informatie:
Delphy
info@delphy.nl
www.delphy.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven