"Warmtenetten en waterstof in de glastuinbouw gaan prima samen"

De provincie Zuid Holland en het kabinet brengen visies uit over waterstof. Ook in de glastuinbouw hoor je soms dat waterstof een belangrijke bijdrage kan leveren aan de beoogde nulemissie van CO2.

Wat zijn de kansen voor de tuinbouw? Onlangs werd Nico van Ruiten, programmaregisseur EnergieAkkoord van de Greenport gevraagd om op een webinar van LNV over 'waterstof Agrosector' iets te zeggen over het perspectief van waterstof in de glastuinbouw.

"Warmtenetten en waterstof in de glastuinbouw gaan prima samen"
"De energietransitie in de glastuinbouw voltrekt zich geleidelijk. In Greenport West-Holland wordt eerst ingestoken op verduurzaming van de basislast warmte via duurzame lokale bronnen, zoals geothermie en/of biomassa en via restwarmte uit Rotterdam.

Mogelijk kan hiermee ook een deel van de middenlast worden ingevuld. De verduurzaming van de pieklast zal niet via warmtenetten gaan, maar zal lokaal opgelost moeten worden. Dat gebeurt voorlopig nog door WKK’s op aardgas.

Dit speelt dus pas veel later in traject (2030-2040). Verwarming via warmtepompen en/of brandstofcellen bieden daar wellicht mogelijkheden. Veel hangt dan af of de waterstofinfrastructuur in Nederland dan uitgerold is en daarmee ook de glastuinbouwgebieden/bedrijven bereikt worden."

Brandstofcel de nieuwe WKK?
"Voor bedrijven waar geen mogelijkheid is voor aanvoer van warmte uit duurzame bronnen vormt elektrificatie één van de mogelijke oplossingen ook voor basislast en middenlast. Daar zou een warmtepomp op duurzame elektra aangevuld met een brandstofcel op waterstof wellicht een optie zijn.

Het huidige prijsniveau van zowel (groene) waterstof als van brandstofcellen leidt nog lang niet tot een marktconforme businesscase. Bij een voorziene forse daling van de prijs van beide componenten kunnen er zeker kansen ontstaan. De elektriciteit van brandstofcellen kan aan zowel net geleverd worden als op de kwekerijen benut worden. Warmtebenutting kan op kwekerij bijna altijd. Het concept lijkt daarmee erg op dat van aardgas WKK."

Restwarmte uit elektrolyse
"Lokale productie van waterstof biedt ook kansen voor glastuinbouw. Elektrolyse (het maken van waterstof vanuit water en elektriciteit) is een proces waarbij veel warmte vrij komt. Die restwarmte kan net als de restwarmte van andere processen prima door de glastuinbouw worden gebruikt. Bij een overschot aan (duurzame) elektriciteit kan deze waterstof-productie dan ook het beste in de nabijheid van warmtegebruikers zoals de glastuinbouw plaatsvinden.

Mijn conclusie is dat er op termijn wel potentie is voor gebruik van waterstof in de glastuinbouw. Gebruik van waterstof in mobiliteit en procesindustrie ligt eerder voor de hand. Wel is het verstandig om de ontwikkelingen te blijven volgen en regelmatig te bezien of een van de hier geschetste kansen zich al voordoet."

Bron: Greenport West-Holland 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven