Toolboxwater

Overzicht 'praktijkrijpe maatregelen' ter voorkoming van afspoeling beschikbaar

Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op een geheel vernieuwde informatiekaart.

Goede bodemkwaliteit is basis
Bodems met een slechte structuur kunnen minder water bufferen, water infiltreert niet goed in de bodem. Het risico op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is veel groter op deze percelen. Het verbeteren van de bodemkwaliteit is het belangrijkste middel om perceelemissie te verminderen. Bovendien profiteren gewassen mee als de bodemkwaliteit wordt verhoogd. Verbeteren van de bodemkwaliteit is een kwestie van een lange adem en vaak zijn aanvullende maatregelen nodig om perceelemissie te voorkomen. 
 
Maatregelen om afspoeling naar sloot te voorkomen
Een akkerrand als bufferzone tussen de gewassen en de sloot zorgt ervoor dat afspoelend regenwater kan infiltreren in de bodem. Ook met andere maatregelen zijn positieve ervaringen opgedaan.

Drempeltjes tussen de ruggen of het verruigen van ruggen zorgt voor een betere infiltratie van water in de bodem. Een andere maatregel die op de informatiekaart is beschreven is de aanleg van infiltratiegreppels. De greppels kunnen op verschillende plekken op het perceel worden aangelegd en zorgen dat afspoelend water infiltreert in plaats van afstroomt naar de sloot. Met deze maatregelen hebben verschillende agrariërs praktijkervaring opgedaan. De toolboxkaart ‘Voorkomen van emissie vanaf het perceel’ beschrijft alle maatregelen, zodat een teler kan kiezen voor de maatregel die het beste bij zijn perceel past.

Toolboxkaart en perceelemissiescan
Voor agrariërs die het risico op afspoeling van hun eigen percelen willen weten, is de perceelemissiescan ontwikkeld. Door het invullen van vragen over onder andere de infiltratiecapaciteit, verzadiging en waterhuishouding van hun percelen, zien zij meteen waar nog risico op emissie is. Ook zien ze wat de geldende regelgeving is op dit vlak en worden maatregelen toegelicht die ze kunnen nemen om emissie vanaf het perceel te verminderen.
 
Een compleet pakket
Samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming en de Erfemissiecoach, vormen de Toolboxkaarten en de Perceelemissiescan een totaalpakket om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.
 

  • Op de toolboxkaarten zijn verschillende praktische maatregelen vermeld om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
  • De Erfemissiescan is een digitaal instrument, waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen.
  • Via WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail en telefoon kan iedereen gratis vragen stellen aan de Erfemissiecoach, over het tegengaan van erfemissie.
    De meest gestelde vragen staan - met antwoord - op www.erfemissiecoach.nl.

bron: Toolboxwater


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven