Meer aanbod dan vraag en nog veel 'praten om het praten' op glastuinbouwvastgoedmarkt

Er is een tijd 'voor', 'tijdens' en 'na' corona, ook in het glastuinbouwvastgoed. Vóór corona werden veel transacties uit 2019 nog notarieel afgewikkeld. Tijdens corona stond de markt 'stil' en gingen plannen 'even in de koelkast'. Vanaf half mei 'na' corona kwam de markt 'schoorvoetend' weer op gang met meer aanbod dan dat er vraag is, analyseert Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken het afgelopen halfjaar.

In Bleiswijk spreekt men van 'een dunne markt met grote verschillen naar boven en beneden'.


V.l.n.r.: Dick van der Wel, Ferry Brabander en Andrea Rutten van Vellekoop Makelaar- en Onteigeningszaken 

Voor - vaak 'buurmans' grond verkocht
De eerste twee à drie maanden van dit jaar zijn er relatief veel transacties notarieel afgewikkeld welke eind 2019 en in januari/februari 2020 overeengekomen zijn. Vaak was dit 'buurmans grond', maar ook zaten er zelfstandige locaties verspreid over heel Nederland tussen. Het betrof daarbij een heel divers soort bedrijven, met ook een grote bandbreedte in gerealiseerde koopsommen per m² grond en per m² kas.

De grondprijs op goede locaties, de zogenaamde 'glastuinbouwconcentratiegebieden', ziet Vellekoop in de loop der jaren naar elkaar kruipen voor wat betreft grotere kavels (>5 à 10 hectare).

De kasprijs hangt sterk af van het soort bedrijf (teeltmogelijkheden, voorzieningen, leeftijd, oppervlakte, duurzaamheid) en het koperspubliek houdt duidelijk rekening met een reservering voor te maken kosten ten behoeve van opstart/renovatie.

Tijdens - 'door de corona geen kopers'
De periode maart, april en begin mei 2020 kenmerkte zich voor Vellekoop op kantoor door veelvuldig contact met (potentiële) opdrachtgevers over hoe het er op het bedrijf voorstond. Partijen welke van plan waren een bedrijf te kopen zetten de aankoop voorlopig 'in de koelkast' en stoppers, die stopten nog niet. Deze laatste groept denkt dat er 'door de corona' geen kopers zijn.

De markt staat in deze maanden 'stil', maar toch begonnen de gesprekken met tuinbouwondernemers weer op te starten, zag men in Bleiswijk. Bij veel bedrijven, zowel in de groente als in de sierteelt, maken ondernemers weer plannen voor een bepaalde groei, modernisering of reconstructie, om zo nog beter op de toekomst voorbereid te zijn. 

Van gedwongen bedrijfsbeëindigers was weinig tot geen sprake. Het aanbod nam niet toe.

Na - vragers zoeken schaarse grond
Dat deed het aanbod vanaf half mei wel. Er worden weer zaken gedaan, nog wel schoorvoetend in de uitwerking, onder andere omdat de financieringen niet makkelijk gaan. Verder is de markt klein (een licht stijgend aanbod - waarschijnlijk bedrijven welke al van plan waren te verkopen - en gering aantal kopers), maar voldoende om een beeld te vormen van het effect van corona.

De 'vragers' in de markt zijn onder andere groeiers in gebieden die wat betreft Ruimtelijke Ordening op slot zitten voor glastuinbouw (schaarste-element), bedrijven die juist nieuwe kansen zien en ondernemers die de uitwerking van hun bestaande plannen een vervolg willen geven.

Bij Vellekoop melden zich van 'koperszijde' steeds meer cliënten met de vraag om actief op zoek te gaan en eigenaren te benaderen, dit aangezien het aanbod al langere tijd gering, dan wel niet passend is. Dit laatste zowel in de groente- als in de sierteelt.

Een aantal bedrijven en stukken grond zijn echter ook 'onverkoopbaar' bij de huidige prijsniveaus, ziet Vellekoop. Kort samengevat spreken de makelaars van 'een dunne markt met grote verschillen naar boven en naar beneden.'

Verwachting glastuinbouw
De markt voor glastuinbouwbedrijven en -gronden zal uiteraard mede-afhankelijk zijn van de gezondheidssituatie en wereldwijde economie, merkt men op bij de vooruitblik. De voorzichtigheid zal zich waarschijnlijk vertalen in een gelijkblijvende of licht dalende prijssituatie, maar er is wel een positieve boventoon in de Nederlandse glastuinbouwsector.

Warme gronden
De markt voor kwekerijen c.q. gronden, welke geschikt zijn voor bestemmingsplanwijziging naar woningbouw of bedrijfsterrein, heeft door corona een pas op de plaats gemaakt. Waar herbestemming planologisch al moeizaam verloopt - terwijl de vraag naar woningbouwgrond groot is - komt daar nu de economische onzekerheid bij.

'Praten om het praten' vindt genoeg plaats, maar het gaat om de beslissingen die genomen worden in de directiekamers en die blijven vooralsnog uit. 

Voor goede locaties blijft echter perspectief en daar helpt men bij Vellekoop de grondeigenaren met advies en begeleiding in dat proces.

Uitdaging
Voor het komende half jaar is het volgens de vastgoedspecialisten bij Vellekoop de uitdaging om opdrachtgevers in de sector op het vlak van onroerend goed en bedrijven professioneel verder te helpen.

Voor meer informatie:
Vellekoop Makelaardij
Hoekeindseweg 37
2665 KA Bleiswijk
010 521 76 66
makelaar@vellekoop.nl
www.vellekoop.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven