Klimaatverandering treft gewas-gerelateerde wilde soorten in Nederland

In Nederland zijn 214 wilde soorten te vinden die verwant zijn aan gewassen. Door middel van ecologische niche modellering is voor een groot deel van deze soorten vastgesteld dat het verspreidingsgebied sterk zal verkleinen door klimaatverandering. De resultaten uit deze studie worden gebruikt om ervoor te zorgen dat deze soorten beschikbaar blijven.

Wilde soorten die verwant zijn aan gewassen, zogeheten Crop Wild Relatives (CWR) kunnen belangrijke eigenschappen bezitten waarmee ons voedsel kan worden verbeterd. Deze eigenschappen kunnen, soms met wat moeite, ingekruist worden in gewassoorten. In Nederland groeien 214 van deze gewas-gerelateerde wilde soorten. Voorbeelden zijn wilde verwanten van asperge, veldsla, wortel, kool, sla, braam, munt, en pastinaak. Het is belangrijk dat deze wilde soorten beschikbaar blijven zodat ze gebruikt kunnen worden in veredeling.

Toch zijn CWR niet goed vertegenwoordigd in genenbanken en daarnaast worden veel wilde soorten bedreigd in hun natuurlijke omgeving. Ook wordt er verwacht dat de effecten van klimaatverandering een negatief effect op hun verspreiding zullen hebben. Om een inschatting te maken in hoeverre CWR in Nederland in de natuur bedreigd worden hebben onderzoekers ecologische niche modellering gebruikt. Hierbij worden geografische herkomstgegevens van plantmonsters, klimatologische data (temperatuur en neerslag) en klimaatveranderingsmodellen gebruikt om voorspellingen te maken over toekomstige verspreiding.

Conclusies niche modellering
In april 2020 publiceerde onderzoekers van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en van Biometris de resultaten van dit onderzoek. De voornaamste conclusies zijn dat als gevolg van stijgende temperatuur en toenemende droogte van veel soorten het verspreidingsgebied niet alleen kleiner zal worden, maar ook naar het noorden zal opschuiven. Een groot effect wordt verwacht voor soorten uit het geslacht Vaccinium, met name voor kleine veenbes, die in veengebieden groeit. Veengebieden zijn zeer gevoelig voor langdurige droogte , zoals plaats vond in 2018 en 2019. Het waargenomen effect daarvan op de kleine veenbes bleek goed overeen te komen met de voorspellingen van de modellen. De gevolgen van klimaatverandering op CWR soorten zijn, in verschillende scenario’s bijeengebracht en zichtbaar gemaakt op www.CWRnl.nl.

Bron: Wageningen University & Research

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven