Wiebes wil aardwarmte versnellen: sneller een vergunning, sneller boren

Met het oog op het doel om in 2030 15 PJ uit aardwarmte te halen, is de afgelopen jaren ingezet op versnelling van aardwarmteontwikkeling. Dat is goed gelukt, want in 2019 verdubbelde de sector met 51%, goed voor 5,6 PJ. Nu is het zaak om door te ontwikkelen, deelt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes in een Kamerbrief.

Waar in 2018, zo deelde Wiebes destijds eveneens met de Kamer, het accent lag op het creëren van een solide basis voor het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte (versterking), zal het accent in het vervolgtraject met name liggen op de versnelling van de ontwikkeling van aardwarmte, de doorontwikkeling van geothermie in de glastuinbouw en de toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving.

Compactere procedures, sneller boren
Om verdere versnelling mogelijk te maken, helpt het als de bureaucratie die bij projecten komt kijken sneller, mits ook veilig, kan. Aan aanpassing van de vergunningensystematiek in de mijnbouwwet wordt gewerkt.

"Met de voorgestelde aanpassingen worden de procedures voor geothermieprojecten compacter en wordt het mogelijk om na een korte testperiode meteen over te gaan tot winning. Als na deze initiële winning blijkt dat de installatie veilig en verantwoord kan winnen, dan wordt het aanvragen van een vervolgvergunning om over te gaan tot langdurige productie eenvoudiger", stelt Wiebes.

Totdat de wet gewijzigd is, geldt een overgangsregime. Dit kader is van toepassing op alle projecten die vanaf medio november 2019 voornemens zijn naar aardwarmte te boren en is gedeeld met alle betrokkenen. 

Begin 2021 alle winningsplannen behandeld
In Nederland zijn er momenteel zo’n 20 geothermieprojecten actief. Deze projecten zijn tot stand gekomen binnen een wettelijk kader dat niet toegespitst is op geothermie en hebben daarom in het verleden geen beoordeling van hun winningsplannen gehad. Tot maart vorig jaar opereerden deze projecten op basis van een winningsvergunning in combinatie met aangescherpt toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen.

In maart 2019 is Wiebes een traject gestart om van alle projecten een winningsplan te ontvangen, te beoordelen en waar mogelijk instemmingsbesluiten te verlenen. Van alle projecten zijn sinds april 2019 de winningsplannen binnen. Ik verwacht begin 2021 alle projecten behandeld te hebben en voor vrijwel alle projecten instemmingsbesluiten te kunnen nemen.

Nieuwe technieken, ander financieel plaatje
Met de ontwikkeling van de sector zijn er ook nieuwe manieren van winning ontstaan. Die verdienen nuances in het 'financieel instrumentarium', stelt Wiebes. Er zijn categorieën toegevoegd in de SDE++-regeling en bijvoorbeeld een apart basisbedrag voor ondiepe geothermie, omdat de kosten van deze techniek volgens Wiebes lager liggen. 

Lees hier de hele brief. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven