Tuinbouw mag schieten op conceptplan SDE++ met focus op CO2-afvang

Met ingang van dit jaar heeft de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie SDE) er een plusje bij gekregen. Niet langer is het SDE+, maar SDE++, om aan te geven dat er een verbreding van de regeling wordt beoogd. Daarbij draait veel om CO2-reducerende opties waarvoor al dit jaar subsidie kan worden verkregen. Maar kunnen er ook nieuwe opties opgenomen worden in de regeling én sluit de regeling ook aan op de (glastuinbouw)praktijk? 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO EnergieTransitie en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de SDE++. Er is een conceptadvies opgesteld na consultatie van de markt en hierop kan tot uiterlijk 22 mei worden geschoten met het indienen van een schriftelijke reactie bij het PBL

Tussen de 100-200 euro per ton afgevangen CO2 
Jaarlijks wordt er ongeveer 500 tot 600 kton CO2 geleverd aan de glastuinbouw. Een teler die extern CO2 afvangt, hoeft zelf geen CO2 op te wekken, zo mag kort door de bocht geconcludeerd worden. Daar hoort SDE++ subsidie bij, in 2021 variërend per subcategorie van iets meer dan 120 euro per ton afgevangen CO2 'bij nieuwe industriële installaties en gasvormig transport' tot iets meer dan 190 euro 'bij nieuwe CO2-afvanginstallaties bij bestaande afvalverbrandingsinstallaties en vloeibaar transport voor de glastuinbouw'.

Bij het advies hebben de onderzoekers nog wel de nodige vragen:

-CO2-afvangcapaciteit: is de 100 kton piekafvangcapaciteit en 55 kton jaarlijkse CO2-afvang representatief?

-Kan de markt reageren op de opgegeven specifieke elektriciteits- en warmteverbruiken voor CO2-afvang?

-Kan de markt aangeven of de warmtevraag voor CO2-afvang uit onbenutte restwarmtestromen kan afgenomen worden?

-Kan de markt reageren op de gehanteerde kostencijfers voor CO2-afvang en kosten bij tuinders?

-Kan de markt informeren of er (kosten)posten in de berekening van het basisbedrag ontbreken?

-Is de huidige systeemafbakening, gezien vanuit het perspectief van de CO2-leverancier, correct?

Alle conceptadviezen zijn hier in te zien. Specifiek die over CO2-afvang en gebruik in de glastuinbouw is hier in te zien

 

 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven