Anthos-leden maken meest gebruik van NOW-regeling, verwachting compensatieregeling sierteelt laag

Anthos heeft een ledenenquête gehouden om inzicht te krijgen in de mate waarin de leden gebruik maken van de voorzieningen die door de overheid zijn getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Daaruit blijkt dat verreweg het vaakst een beroep is gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de NOW-regeling. Ruim 55% van de respondenten heeft deze regeling aangevraagd, terwijl 18% zo’n aanvraag nog in beraad heeft.

Op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOG) is door ruim 30% een beroep gedaan. Opmerkelijk is dat bijna 50% van de respondenten te kennen heeft gegeven daarvoor niet in aanmerking te komen. Om uitstel van betaling van belastingen en aflossingen is veelvuldig gevraagd, maar op de bijzondere kredietfaciliteiten is vrijwel geen beroep gedaan. Van de respondenten heeft 75% aangegeven daar geen gebruik van te hoeven maken.

Onzekerheid
Een veel gehoord geluid is dat de schaderegelingen vooral díe bedrijven helpen die geconfronteerd worden met een directe omzetschade in de periode maart t/m mei. De achterban van Anthos hamert erop dat pas later dit jaar voor hen duidelijk wordt hoe groot de omzetderving en schade als gevolg van de uitbraak van het coronavirus daadwerkelijk zullen zijn. Veel van hun afnemers zijn hard geraakt in de afzet van hun producten en verkeren in grote onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in de markt en over hun voortbestaan. Als gevolg daarvan zijn ze vooralsnog terughoudend in het plaatsen van orders, stagneren betalingen en wordt regelmatig verzocht om het aanpassen van reeds afgesloten transacties.

Voorziening lange termijnschade
Bij de Anthos-achterban leven geen hooggespannen verwachtingen over aanspraken op de compensatieregeling voor de sierteelt en de voedingstuinbouw, waar het kabinet recentelijk 600 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. De uitvoeringsregeling die vandaag gepubliceerd is op de website van RVO, maakt duidelijk dat die o.a. gericht is op een omzetderving van tenminste 30 % in de periode tussen 12 maart en 11 juni 2020. Omdat veel Anthos-leden de omzetderving pas later dit jaar kunnen vaststellen, heeft Anthos in het Tuinbouw Crisisteam en richting VNO-NCW steeds bepleit om ook voor de omzetderving en lange termijnschade een voorziening te treffen.

bron: Anthos


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven