Corona-update tuinbouw:

"Nederlandse glastuinbouw ziet ruim aanbod van arbeidskrachten die zich al in Nederland bevinden"

Er wordt druk verder gesproken en gelobbyd over de nadere invulling van de verdeling van het Noodfonds voor de sierteelt en de voedingstuinbouw, over de mogelijkheden van extra steun vanuit Europa, en, niet oninteressant, tot aan de minister aan toe lijkt niemand de whereabouts van de arbeidsmigrant echt in kaart te hebben. Een update van de laatste berichtgeving.

Gesprek met ACM krijgt vervolg
Het gesprek dat de Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw had met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een vervolg. Dat sprak de ACM af met vertegenwoordigers van organisaties die participeren in de crisisorganisatie. De komende tijd wordt bezien of er mogelijkheden zijn om tot afspraken te komen over beperking van de productie. Dit met als doel om kosten te besparen en schade te beperken in deze coronacrisis.

De crisis kent geen precedent, erkende ACM. Er is dan ook geen pasklaar antwoord voor problemen, ook niet voor maatregelen die de mededinging kunnen beperken. ACM is bereid de branches en haar ondernemers te helpen om oplossingen te vinden. Wel geldt dat iedere situatie uniek is en dat dit, op productniveau, een nieuwe beoordeling van ACM vergt. Daarbij kijkt ACM onder meer naar de aard van het probleem (heeft het wel met de coronacrisis te maken) en of het wel redelijk is (proportioneel). Afgesproken is dat er specifieke casussen worden voorbereid om in een vervolggesprek met ACM te bespreken.

Lees meer in de nieuwsbrief van Greenports Nederland

 

Update LTO Corona-dashboard 21 april 2020
Het crisisteam van LTO Nederland werkt nog altijd hard aan diverse maatregelen om de land- en tuinbouwsector tijdens de coronacrisis te steunen. In het Corona-dashboard is te zien welke doelstellingen LTO in de afgelopen weken heeft behaald en aan welke doelstellingen nog wordt gewerkt.

In deze update gaat het onder andere over de door het kabinet toegezegde omzetschaderegeling van € 600 miljoen, en de -voor fritesaardappeltelers- beschikbaar gestelde € 50 miljoen.

Bron: LTO Nederland

 

Extra ondersteuning vanuit EU in de maak
Onze zuiderburen zijn afgelopen maandag om tafel gegaan met met de Europese Commissaris bevoegd voor Landbouw Janusz Wojciechowski, over de COVID 19 crisis en de gevolgen hiervan voor de land- en tuinbouwsector. Er is wat dat betreft goed nieuws: hield men eerst nog de poot stijf, nu heeft de man toegezegd zich niet langer te zullen verzetten tegen extra marktmaatregelen vanuit Brussel.

Lees hier verder op AVBS

 

"Voor het vak tuinbouw kunnen de kinderen binnenshuis plantjes kweken"
De paasvakantie is afgelopen, maar de schoolpoorten blijven gesloten. De lessen gaan voort via de digitale weg. Online lessen zijn echter niet bij elk vak evident, stelt tso-, kso- en bso-school De Wijnpers in Leuven vast.

Lees meer bij De Standaard

 

SjaakAudioTopics: "Ministeries willen eind deze week hoofdlijnen schaderegeling gereed hebben"
"Omdat we op alles voorbereid willen zijn, zijn wij al nagenoeg gereed met ons protocol. Een protocol over hoe we aan de slag kunnen in de anderhalve meter economie. Dit protocol wordt later op de website gepubliceerd."

Voorbereiding op noodmaatregel tegemoetkoming schade
"Ministerie LNV en RVO willen eind van de week de schaderegeling op hoofdlijn gereed hebben. We roepen u op signalen die u van belang vindt voor de regeling aan ons door te geven." 

Bron: Glastuinbouw Nederland

 

Zesde webinar Werkgeverslijn over NOW, noodfonds en meer
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert vandaag om 13.00 uur een zesde webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de NOW-regeling. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het noodfonds van LNV, wordt stilgestaan bij feestdagen, de actuele grenssituaties, de platforms vraag & aanbod van personeel en hoe in de praktijk om wordt gegaan met de 1,5 meter afstandsregel.
 
Tijdens het webinar kunnen werkgevers vanuit huis gratis meekijken en vragen stellen. De Werkgeverslijn geeft tijdens het webinar, dat 30 tot maximaal 45 minuten duurt, een update over het laatste nieuws vanuit de sector, zicht op de betekenis van de maatregelen van de overheid en over de acties vanuit de Taskforce Arbeid. Vragen die tijdens het webinar gesteld worden, worden direct in de uitzending beantwoord, of worden later beantwoord bij de veelgestelde vragen op de website. Liesbeth van der Vegt verzorgt het webinar samen met haar collega Peter Baltus van Projecten LTO Noord.

Lees meer bij Glastuinbouw Nederland

 

Minister Koolmees over arbeidsmigranten: "Geen eenduidige cijfers arbeidsmigranten"
Minister Koolmees van het Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen betreffende problematiek rondom arbeidsmigranten.

Heeft u een beeld van hoeveel arbeidsmigranten op dit moment op straat zijn gezet, hoeveel arbeidsmigranten naar huis zijn gereisd en hoeveel arbeidsmigranten in Nederland zijn zonder huisvesting? "Hoewel deze ontwikkelingen onze continue aandacht hebben, zijn er op dit moment geen eenduidige cijfers over het aantal arbeidsmigranten die naar huis zijn gereisd of die als gevolg van de coronacrisis hun huisvesting kwijt zijn geraakt. Wel kan ik aangeven dat de richtlijn voor maatschappelijke opvang per 27 maart jl. is aangepast, waardoor de noodopvang bij centrumgemeenten nu ook open wordt gesteld voor kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten die normaliter daar niet voor in aanmerking zouden komen."

Deelt u het beeld dat er grote tekorten zullen ontstaan bij de oogst de komende maanden als er een tekort aan arbeidsmigranten ontstaat?
"Hoewel het voor een aantal seizoenarbeiders in de agrarische sector door de crisis momenteel lastig, of zelfs onmogelijk is om naar Nederland te komen, ziet de Glastuinbouw Nederland juist een ruim aanbod van arbeidskrachten die zich al in Nederland bevinden. Ook Nederlanders die (tijdelijk) geen werk hebben, melden zich om bij de oogst te helpen. Zowel individuele medewerkers als uitzendbureaus maken goed gebruik van bemiddelingsplatforms. Ook telers die daar gebruik van maken zijn enthousiast en positief over de snelheid waarmee de ontwikkeling van de platforms tot stand is gekomen."

"Volgens een recent onderzoek van de CNV zijn er veel uitzendkrachten die als gevolg van de crisis helaas hun baan in onder andere de horeca, de detailhandel en de industrie hebben verloren. Het is echter nog te vroeg om concrete uitspraken over de aantallen getroffen arbeidsmigranten te kunnen doen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat terwijl sommige sectoren een krimp ervaren, er bij andere sectoren zoals de logistiek en de glas- en tuinbouw juist een grote vraag naar personeel bestaat. Voor veel arbeidsmigranten en uitzendkrachten zou dit dus kunnen betekenen dat ze bij een andere werkgever aan de slag kunnen gaan waar hun inzet op dit moment hard nodig is."

Lees meer in de brief aan de Tweede Kamer


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven