BDO over mogelijkheid tot clustering om hogere tarieven ODE en EB te voorkomen:

"Als je niets doet, ben je het geld sowieso kwijt"

Tholen - De fors gestegen tarieven voor Opslag Duurzame Energie (ODE) en energiebelasting (EB) zorgen bij diverse glastuinders voor hoofdbrekens. Met name voor tuinders met belichting kunnen deze kosten in de tonnen oplopen. Toch bestaan er in bepaalde gevallen mogelijkheden om te voorkomen dat de energielasten stijgen. Sjoerd Hubregtse en Tim Zwinkels van BDO Accountants & Adviseurs leggen uit hoe het zit.

Hoe werkt de Energiebelasting?
De EB en ODE wordt door de energieleverancier in rekening gebracht voor de levering van elektriciteit en aardgas en is onderdeel van de energienota. De EB kent een sterk degressief tarief; kleinverbruik is het zwaarst belast en naarmate aan een verbruiker meer energie wordt geleverd, daalt het tarief. Voor de berekening van EB wordt aangesloten bij de objectafbakening voor de Wet WOZ. De EB dient te worden berekend over het verbruik per WOZ-object.

"Toen bleek dat de glastuinbouw enorm geraakt ging worden door de verhoogde kosten, zijn we aan de slag gegaan om te denken of er geen mogelijkheden zijn om hier wat aan te doen. Dat bleek mogelijk als  bedrijven meerdere locaties kunnen clusteren. Door het samenvoegen van verschillende locaties tot één WOZ-object kunnen fysiek losse leverpunten van elektriciteit en aardgas voor de EB als één aansluiting worden aangemerkt", legt Sjoerd uit. "De besparing zit hem dan in de EB. Hoe hoger het gebruik, hoe minder je gaat betalen."

Dit is overigens enkel een administratieve wijziging", voegt zijn collega Tim Zwinkels toe. "Er hoeven geen fysieke aanpassingen bij de leverpunten te worden gedaan. Voor de verbruiker betekent dit dat per saldo minder EB hoeft te worden betaald vanwege het sterk degressieve tarief. Bovendien kan eventueel de teveel betaalde EB en ODE over de afgelopen vijf jaren nog worden teruggevorderd."

Aan deze administratieve wijziging zitten wel enkele voorwaarden verbonden. Voor het clusteren van de aansluitingen voor de berekening van EB en ODE is het van belang dat de verschillende locaties worden samengevoegd tot één WOZ-object, indien deze in dezelfde gemeente zijn gevestigd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de locaties in elk geval voldoen aan de voorwaarden dat zij dezelfde eigenaar en dezelfde gebruiker hebben voor de gemeentelijke heffingen. Daarnaast moet worden aangetoond dat de locaties zodanig sterk met elkaar verbonden zijn dat deze niet bedoeld zijn om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

"Tuinbouwbedrijven die meerdere locaties hebben, maar eigendom zijn van verschillende entiteiten, kun je dus niet clusteren. Toch kan het gezien de mogelijke besparing een overweging zijn om een herstructurering door te voeren binnen het bedrijf en zo alsnog tot clustering over te gaan", aldus Sjoerd. "De besparing loopt namelijk op per bedrijf van enkele duizenden tot enkele honderdduizenden euro's per jaar."

Voorbeeld besparing
Hij geeft een voorbeeld van een mogelijke besparing. "Stel, Tuinbouwbedrijf A heeft drie locaties met een elektriciteitsverbruik van respectievelijk 3 miljoen kWh, 7 miljoen kWh en 11 miljoen kWh. Indien deze locaties kunnen worden geclusterd, dan bedraagt de besparing op het gebied van EB en ODE ongeveer € 414.000 (excl. BTW) in 2020", aldus Sjoerd. "Let wel, het voorbeeld betreft een gesimplificeerd voorbeeld, de besparing is sterk afhankelijk van het aantal aansluitingen en de verhouding van het verbruik tussen de aansluitingen."

"In 2018 heeft BDO een belangrijke procedure gewonnen over het samenvoegen van locaties op afstand. In deze procedure is door BDO bepleit dat verschillende schoolgebouwen dienen te worden samengevoegd tot één WOZ-object ondanks dat deze schoolgebouwen op afstand van elkaar waren gelegen", zo verklaart Tim de clustering met een ander voorbeeld. "Door de instellingen werden diverse diensten (facilitair, ICT, bibliotheek) vanuit één centrale locatie aangestuurd en bovendien maakten de verschillende faculteiten (incidenteel) gebruik van ruimten op andere locaties. De rechter heeft beslist dat deze omstandigheden voldoende waren om de verschillende gebouwen samen te voegen tot één WOZ-object. Als gevolg van deze uitspraak heeft BDO voor deze schoolinstelling een teruggave EB gerealiseerd van meer dan € 400.000."

Kortom, er  zijn kansen ontstaan om te besparen op ODE en EB. Daarnaast bestaat er mogelijk recht op teruggave van in het verleden te veel betaalde ODE en EB. "Daarom adviseren wij bedrijven met meerdere locaties contact op te nemen met hun gemeente om te kijken of ze de verschillende WOZ -objecten kunnen samenvoegen. Betreft dit locaties in verschillende gemeenten, dan is de Belastingdienst de aangewezen gesprekspartner. Voor veel tuinders zijn we inmiddels aan het rekenen geslagen. Als je niets doet, ben je sowieso het geld kwijt", besluit Tim. 

Voor meer informatie:
Tim Zwinkels / Sjoerd Hubregtse
BDO Accountants & Adviseurs
Tel: +31 (0)70 338 08 76
tim.zwinkels@bdo.nl 
sjoerd.Hubregtse@bdo.nl 
www.bdo.nl/flowers-food 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven