komst 'waterstoftankstation A12'

Proef met kleinschalige waterstofcel in glastuinbouw onderzocht

Waterstof wordt gezien als een van de belangrijkste brandstoffen voor de toekomst. Niet alleen voor auto’s, maar misschien ook voor de glastuinbouw. Onlangs was een bijeenkomst in Zoetermeer over EnergyHub A12: hier komt naar verwachting een tankstation voor waterstof. 

De bijeenkomst op 14 november was in de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Er waren ruim 30 belangstellenden, 3 gastsprekers en 3 workshops. Greenport West-Holland komt met een verslag over de gehouden workshops, waaronder eentje over de kansen voor de glastuinbouw.

Mogelijkheden Energyhub A12 met lokale waterstof en glastuinbouw (met Nico Van Ruiten, Greenport West-Holland, en Chris Hellinga, TU Delft)
Vanuit Glastuinbouwperspectief is er gekeken naar de mogelijkheden van benutting van (lokale) waterstof in Energyhub A12.

De energietransitie in de glastuinbouw voltrekt zich geleidelijk. In de regio Oostland wordt eerst ingestoken op verduurzaming van de basislast warmte via duurzame lokale bronnen zoals geothermie en/of biomassa en via restwarmte uit Rotterdam. Mogelijk kan hiermee ook een deel van de middenlast worden ingevuld.

De verduurzaming van de pieklast zal niet via warmtenetten gaan maar zal lokaal opgelost moeten worden. Dit speelt pas veel later in traject (2030-2040). Verwarming via warmtepompen en/of brandstofcellen bieden daar wellicht mogelijkheden.

Voor bedrijven waar geen mogelijkheid is voor aanvoer van warmte uit duurzame bronnen vormt elektrificatie een van de mogelijke oplossingen ook voor basislast en middenlast. Daar zou een warmtepomp op duurzame elektra aangevuld met een brandstofcel op waterstof wellicht een optie zijn.

Het huidige prijsniveau van zowel waterstof als van brandstofcellen leidt nog niet tot een marktconforme businesscase. Bij een voorziene forse daling van beide componenten kunnen er zeker kansen ontstaan. De elektriciteit van brandstofcellen kan aan zowel net geleverd worden als op de kwekerijen benut worden.

Warmtebenutting kan op een kwekerij bijna altijd. Vanuit dat oogpunt is het opdoen van ervaring met waterstof en brandstofcellen in een all electric concept aan te bevelen.

Opschalen naar andere sectoren
Dit is een traject waar meerdere stappen gezet zullen moeten worden. Maar de bereidheid daarvoor is groot. Belangrijkste conclusie is dat de start rondom mobiliteit/voertuigen op waterstof en de komst van het tankstation de noodzakelijke eerste stap is. Van hieruit kan worden opgeschaald naar andere sectoren en toepassingen van waterstof

De glastuinbouwsector blijft aangehaakt en daar zal door Nico van Ruiten samen met geïnteresseerden gekeken worden naar de proef-mogelijkheden met een kleinschalige brandstofcel.
 

 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven