Haagse update

Weinig duidelijkheid over PAS, PFAS en ODE

De heren en dames ambtenaren en politici hadden het gisteren druk in Den Haag. Vanuit agrarische hoek werden zij van alle kanten bestookt met vragen en informatie over PAS (van de stikstof), PFAS (het grondprobleem) en ODE (van de belastingverhoging op elektriciteit). Een update.

ODE
Van alle onderwerpen raakt de tariefverhoging voor ODE (Opslag duurzame energie- en klimaattransitie) de tuinbouw misschien wel het hardst. Of in ieder geval roert de glastuinbouw zich op dit vlak het hardst. Gisteren werd een petitie, met daarop 1500 steunbetuigingen, samen met een symbolisch doorgeknipt elektriciteitssnoer naar Den Haag gebracht en overhandigd.

Op heel veel extra aandacht vanuit de landelijke media, zoals wel gehoopt, kon de overhandiging niet rekenen, zo blijkt uit het ontbreken van artikelen in de kranten vandaag. Doel van de actie is intrekking van de voorgestelde tariefverhoging.

Of het zover komt, is nog niet bekend. De vaste Kamercommissie Financiën toonde zich betrokken en geïnteresseerd, maar deed zoals te verwachten viel geen enkele concessie, schrijft Glastuinbouw Nederland. 

Met vier vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland enerzijds en eenzelfde aantal telers anderzijds, werd de petitie voor intrekking van het ODE tariefvoorstel 2020 voor elektricteit in de glastuinbouw door het maximale aantal van acht personen aangeboden aan de vaste Kamercommissie Financiën.

In de vijf minuten spreektijd in de centrale hal van de Tweede Kamer zorgde voorzitter Sjaak van der Tak voor de hem wel toevertrouwde krachtige inleiding (de Sjaak Topics-vlogs zijn inmiddels een begrip), waarna chrysantenteler David van Tuijl het kasje waarin de petitie zat aanbood. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de impact voor zijn bedrijf helder toe te lichten. Dat deden aansluitend ook orchideeënteler Maurice van der Hoorn ( van de Kas zonder gas) en de rozentelers Marc Koene en Richard van der Lans. En Randy Kardol van bQurius, die vanachter zijn toetsenbord zijn gedachten over het voorstel, dat 'van de zotten is', online zette

Amendement ODE biedt hoop
Concreet was wel het amendement dat SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer diezelfde dag indiende om de sterke verhoging van de Opslag Duurzame Energie terug te schroeven. Daarin stelt hij voor de ODE-heffing te verlagen van 2,05 cent per kilowattuur naar 1,00 cent per kilowattuur. "Daarmee wordt de lastenverhoging in de opslag duurzame energie voor afnemers van elektriciteit ten dele ongedaan gemaakt", zo luidde zijn onderbouwing. 

Het komende jaar moet volgens Stoffer worden gebruikt om de effecten van een verdere verhoging van de ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken en in overleg met betrokken sectoren worden gekeken naar een goede verdeling van lasten. Een dilemma, zo werd diezelfde middag in een plenaire Kamervergadering gesteld door Helma Lodders van de VVD, want zodra er geschoven gaat worden, komt (een deel) van de rekening elders te liggen. 

Sjaak van der Tak, die inzet op volledig intrekking, ziet in het amendement ruimte voor onderhandeling. In Den Haag wordt in ieder geval de komende dagen, net als gisteren, nog over het belastingplant vergaderd. 

PFAS
Dan PFAS, waarover in de tuinbouwsector vooral grondverzetbedrijven zich opwinden. Het is een verzamelnaam voor deel giftige stoffen in de grond, waar strikte eisen voor gelden. Die eisen maken het echter heel moeilijk om bepaalde projecten nog uit te kunnen voeren met als gevolg stilstaande machines en vertraging bij projecten. En grote drukte bij bedrijven die grondmonsters nemen en testen, zo was te verwachten. 

Een delegatie grondverzetters was gisteren ook in Den Haag om met premier Mark Rutte te praten over de problemen. Ook namen zij een brandbrief mee: 'binnen enkele weken is het zand op'. Tot 1 december is het nu afwachten of de soepele normen, die eraan zitten te komen, ook werkbaar zijn. 

PAS
Vandaag is er tenslotte nog een gesprek tussen premier Rutte en minister Schouten en een groep boeren over de stikstofproblematiek. De maatregelen zijn inmiddels gepubliceerd. Bekijk ze hier.

Voor de glastuinbouw lijken de problemen zich echter al behoorlijk op te lossen, zo vertelde Henk van Koppen van AAB NL gisteren al. "Vanwege de veranderende stikstofregels zijn inderdaad verschillende vergunningsaanvragen in de glastuinbouw stil komen te liggen, maar een aanzienlijk deel hiervan is inmiddels (bijna) opgelost." 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven