Glastuinbouw Nederland reageert op PAS-update

"(Nog) geen zicht op vergunningen bouwprojecten glastuinbouw stelt teleur"

Op vrijdag 4 oktober kwam er nieuw naar buiten over de stikstofproblematiek en de aanpak die door de Commissie Remkes wordt geadviseerd. Glastuinbouw Nederland is niet tevreden over het standpunt dat Kabinet naar aanleiding van het advies van de Commissie Remkes heeft ingenomen. "Er is vooralsnog geen zicht op vergunningverlening van bouwprojecten voor glastuinbouwbedrijven, of initiatieven met een kleine emissie en invoering van een drempelwaarde met name in de nabijheid van natuurgebieden."
 
“Bedrijven weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn en dit remt ook op langere termijn de verduurzaming in de sector”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak. Hij noemt het van groot belang dat energieprojecten, gericht op verduurzaming en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, snel doorgang kunnen vinden.

Omdat nu nog onzeker is hoe een-en-ander wordt uitgewerkt, is daar nog geen zicht op. “Verder is het belangrijk dat ondernemers, die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in emissiereductie, niet op achterstand mogen worden gesteld met de nu voorgestelde aanpak voor intern salderen”, aldus Sjaak van der Tak.

In een eerste reactie heeft ook LTO Nederland aangegeven dat met deze voorstellen de zorgen van vele ondernemers nog steeds niet zijn weggenomen en dat er nog veel onduidelijk is.

Financiële middelen
Op vrijdag 4 oktober heeft het Kabinet haar standpunt over de stikstofproblematiek gepresenteerd, naar aanleiding van het rapport van het adviescollege onder leiding van Remkes. Minister Schouten van LNV schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet samen met de provincies kiest voor een gebiedsgerichte aanpak; per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Het Kabinet is bereid hiervoor extra financiële middelen te reserveren.

Tegelijkertijd krijgen overheden meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het Kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

Daarnaast zet het Kabinet in op afromen bij extern salderen. Intern salderen zou per 11 oktober weer mogelijk moeten zijn, waarbij de feitelijk gerealiseerde en vergunde capaciteit uitgangspunt is.

Uitwerking
Het advies van Glastuinbouw Nederland aan ondernemers in de glastuinbouw is om contact op te nemen met hun omgevingsdienst en/of gemeente over de persoonlijke situatie. Samen met LTO Nederland en VNO/NCW zal Glastuinbouw Nederland de uitwerking van de voorstellen de komende tijd bestuderen. 

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven