Stichting Scheidsgerecht Bloembollensector

Marktpartijen richten stichting Scheidsgerecht Bloembollensector op

De bloembollensector heeft behoefte aan de mogelijkheid tot snelle rechtspraak door een onafhankelijk arbitrage-instituut met kennis van zaken. Het huidige scheidsgerecht van de KAVB geeft daaraan grotendeels invulling, maar de toegankelijkheid beperkt zich tot leden van de KAVB en voor niet-leden, mits zij een abonnement hebben afgesloten met de KAVB. Anthos, CNB en Hobaho zijn van mening dat het bedrijfsleven gebruik moet kunnen maken van arbitrage door middel van een scheidsgerecht zonder lidmaatschap of abonnement met de KAVB. Dat was voor hen aanleiding om te onderzoeken of een onafhankelijk en vrij toegankelijk scheidsgerecht kon worden opgericht.

Hoewel verschillende alternatieven door hen zijn onderzocht is er steeds een sterke voorkeur uitgesproken om het huidige scheidsgerecht onder te brengen in een onafhankelijke stichting, waarmee wordt voorkomen dat er meerdere scheidsgerechten gaan ontstaan. Bijkomende voordelen zijn dat de bestaande kennis en kunde wordt gecontinueerd, geen wijzigingen optreden in bestaande procedures, de proceskosten beheersbaar blijven en het scheidsgerecht als ‘instituut van en voor het vak’ kan worden gezien.

Met het Scheidsgerecht hebben daarover besprekingen plaatsgevonden. Die hebben erin geresulteerd dat het huidige scheidsgerecht ondergebracht gaat worden in de Stichting Scheidsgerecht Bloembollensector. De oprichtende partijen vormen het bestuur van de stichting, dat onder leiding komt te staan van een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur is belast met het benoemen van de voorzitter en secretaris van het scheidsgerecht, houdt toezicht op de financiën en draagt - in samenspraak - met het scheidsgerecht zorg voor de beschikbaarheid van voldoende bekwame scheidslieden.

Het Scheidsgerecht zal toegankelijk zijn voor alle in Nederland gevestigde bloembollenbedrijven die als verkoper en koper transacties met elkaar sluiten, ongeacht lidmaatschap van welke organisatie dan ook. Anthos, CNB en Hobaho hebben inmiddels besloten om zitting te nemen in het bestuur van de stichting. Het huidige Scheidsgerecht heeft ook zijn volledige medewerking toegezegd door unaniem in te stemmen met deze nieuwe stichtingsstructuur.

De KAVB heeft in een recent bericht aan haar leden laten weten “dat tijden veranderen en dat vraagt om een moderne arbitrageregeling”. Mede in het licht daarvan onderzoekt men de verschillende opties waaronder de mogelijkheid om de arbitrage onder te brengen bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Anthos, CNB en Hobaho hebben in een eerdere fase, waarin de KAVB niet bereid was om met hen overleg te voeren over een vrije toegankelijkheid en onafhankelijkheid van het huidige Scheidsgerecht, tal van besprekingen met het NAI gevoerd. Op grond van de uitkomsten daarvan zijn zij tot het inzicht gekomen dat een continuering van het huidige scheidsgerecht onder een onafhankelijke stichting de voorkeur heeft. Het belang dat partijen met een geschil hebben bij een snelle, herkenbare en betaalbare rechtsgang, is daarmee het beste gediend, terwijl de jurisprudentie van het Scheidsgerecht voor het vak daarmee beschikbaar blijft.
Anthos, CNB, Hobaho en het Scheidsgerecht hebben over de door hun gekozen koers intensief overleg gevoerd met de KAVB en hen gevraagd om aan de stichting deel te nemen. Het KAVB beraadt zich momenteel over de vraag hier al dan niet toe te besluiten.

bron: CNB


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven