Omgang uitzendbedrijven met wijzigingen nog onbekend

Werkgeverspremies WGA en ZW iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2020 iets omhoog. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,01 procentpunt omhoog naar 0,76%. Bij de Ziektewet is de stijging groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,09 procentpunt omhoog, naar 0,52%, meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager of om zich publiek te verzekeren via de Werkhervattingskas van het UWV.

Lees hier meer over de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020.

Gevolgen herindeling uitzendwerkgevers voor Ziektewetpremies
De stijging van de gemiddelde Ziektewetpremie wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewetlasten en de financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020. Staartlasten zijn uitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar ten tijde van het ontstaan van de uitkering nog publiek verzekerd waren. Uit de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 en het daarmee gepaard gaande verdwijnen van de Sectorfondsen, vloeit voort dat zogenaamde staartlasten Ziektewet vanaf 2020 worden betaald uit de Werkhervattingskas.

De grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet heeft het herindelen van alle uitzendwerkgevers in sector 52 ‘Uitzendwerkgevers’. De afgelopen jaren is een groeiend aantal uitzendwerkgevers gaan verlonen in de zogenaamde vaksectoren waar de premies voor de Ziektewet lager liggen.

Om ervoor te zorgen dat ze niet langer lasten kunnen afwentelen op andere sectoren worden uitzendwerkgevers met ingang van 1 januari allemaal ingedeeld in de uitzendsector, waar een hogere premie geldt. Daardoor dalen de premies in de vaksectoren. Voor uitzendwerkgevers die worden verplaatst uit die vaksectoren zal dit in de meeste gevallen juist tot hogere premies leiden.

Welke consequenties uitzendbedrijven hieruit trekken is nog onduidelijk. De hogere Ziektewetpremies zouden kunnen leiden tot een toename van het eigenrisicodragerschap bij deze werkgevers. Een grote uitzendwerkgever lijkt echter de omgekeerde beweging te maken en te kiezen voor een terugkeer naar een publieke Ziektewetverzekering bij UWV. UWV gaat de redenen voor deze minder voor de hand liggende keuze onderzoeken. Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om hun keuze voor privaat of publiek te bepalen.

Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een stijging en 18% met een daling van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 8% blijft de premie Ziektewet gelijk.

Effect stijging WGA-lasten gering
Het gemiddeld premiepercentage WGA 2020 stijgt slechts heel licht. Weliswaar stijgen de WGA-lasten in 2020, maar onder andere doordat de publiek verzekerde loonsom ook sterk groeit, is het effect op het gemiddelde percentage beperkt. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 56% te maken met een stijging van de WGA-premie, 41% met een daling en voor 3% blijft de premie gelijk.

Ontwikkelingen marktaandeel
In 2018 waren 24.100 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 81 miljard (38% van de totale loonsom). In 2019 zijn 22.700 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 85 miljard (38% van de totale loonsom). Het UWV verwacht dat het marktaandeel in 2020 constant zal blijven op 38% van de totale loonsom.

Voor de Ziektewet waren in 2018 15.700 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 94 miljard. In 2019 zijn dit er 15.400 met een loonsom van € 101 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 43% naar 45% van de loonsom. In 2020 verwacht het UWV een stabilisering van het marktaandeel van eigenrisicodragers op 45% van de totale loonsom.

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.