12 september 2019

WUR deelt nieuwste resultaten bloembollenonderzoek

Uit de streek, maar zeker niet uit het hart: het bloembollenonderzoek van Wageningen Universiteit Research (WUR). Op donderdag 12 september a.s. komen deze onderzoekers naar Lisse om kennis te delen over lopende bollenonderzoeken, zowel fundamenteel als in de praktijk. Wat is het nut van deze onderzoeken voor uw bedrijf en wanneer is er een betrouwbaar resultaat om mee aan de slag te gaan?

Centraal nemen wij de eindstand op van het onderzoeksproject ‘Het Nieuwe Verwerken’ dat in oktober wordt afgerond. Welke inzichten zijn verkregen, hoe is dat naar de praktijk te vertalen en is er aanleiding tot verder onderzoek? Daarna worden in vier parallelsessies verschillende onderzoeken gedeeld. U maakt hierbij een keuze uit één van de 4 aangeboden onderwerpen, zie hieronder. Bij elke parallelsessie kunnen ongeveer 25 mensen aanschuiven, ook hier geldt vol = vol.

Programma
14.30 – 15.00 uur: Ontvangst met koffie bij CNB

15.00 – 15.40 uur: Plenair programma – Mijnzaal (CNB)

15:50 – 16:10 uur: Pauze met koffie – naar Hobaho

16:10 – 16:50 uur: Eerste ronde parallelsessie

A. Vitale lelieteelt: naar een duurzame en robuuste bollenteelt – Casper Slootweg
Onder de visie “Vitale teelt 2030” wordt een éénrichtingssysteem voor de teelt ontwikkeld. Doel is schoon beginnen en zoveel mogelijk onder beschermde omstandigheden schoon door te telen. Dit alles om de ziekten en plagen van de conventionele cyclische teelt te voorkomen.

B. Minimale verdamping in tulp broei – Jeroen Wildschut
Doel van dit onderzoek is energiebesparing bij de broei van tulp door zo min mogelijk water te verdampen. Daardoor hoef je minder kaslucht te verversen met buitenlucht, dus minder te verwarmen.

C. Kansen “omics” technologie voor de bloembollensector – Natalia Moreno
Genomics, proteomics, transcriptomics, metabolomics en phenomics hebben een groot aantal ontwikkelingen bij groentegewassen versneld. Uitdagingen en kansen van het omics onderzoek in bloembollen wordt hier besproken.

D. Snot bacteriën in bloembollen – Wouter Groenink
In 2018 is er een nieuwe ziekte in hyacint vastgesteld. De bacterie is op zich niet nieuw, want in de aardappel wordt hij al langer gevonden. Daar blijkt dat de hoeveelheid waarin de verschillende bacteriën voorkomen in de tijd aan verandering onderhevig is. Tijdens deze parallelsessie wordt het bovenstaande verder toegelicht en wordt gekeken naar mogelijke consequenties voor de toekomst.

17.00 – 17:40 uur: Tweede ronde parallelsessie

A. Beslissingen nemen op basis van data – Ard Nieuwenhuizen 
In de visie “Vitale teelt 2030” wordt precisielandbouw gezien als één van de mogelijk oplossingen. De PPS Bollenrevolutie 4.0 probeert een aantal kapitaalintensieve technologische ontwikkelingen (vision, robotica, big data) bij elkaar te brengen in de bollensector.

B. Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen – Ineke Stijger & Martin Verbeek
In deze PPS wordt onderzoek gedaan naar de overdracht van potexvirussen (bijv. TVX, HVX en PlAMV) en potyvirussen (bijv. TBV) in bloembollen en vaste planten. Ook wordt gekeken naar de overleving van deze virussen in de grond. Het onderzoek moet aanknopingspunten opleveren waarmee beheersmaatregelen kunnen worden opgesteld.

C. Kleine predatoren voor biologische bestrijding van de tulpengalmijt en narcismijt – Ada Leman
Met dit project willen we de mogelijkheden voor biologische bestrijding van de tulpengalmijt tijdens de opslag van tulp en de narcismijt in de teelt van Amaryllis verbeteren met kleine predatoren die goed zijn aangepast aan de leefomgeving van de schadelijke mijten.

D. Investeren in bloei of dochterbollen: een complexe keuze – Richard Immink 
Een volgroeide bol heeft twee mogelijkheden om zich voort te planten: via bloei en zaad of door de vorming van dochterbollen. Hoe een bolgewas de keuze maakt om meer energie in bollen of bloemen te investeren zal worden bediscussieerd en is een belangrijke vraag om te beantwoorden voor een efficiënte en succesvolle broeierij en vermeerdering.

17:40 – 18:30 uur: Netwerkborrel (Hobaho)

18.30 – 19.30 uur: Buffet (Hobaho)

De bijeenkomst vindt plaats in Lisse. Hobaho en CNB zijn gastheer deze middag. Het programma start bij CNB, na de pauze vinden de workshops bij Hobaho plaats. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Voor iedere workshop zijn beperkt plaatsten beschikbaar en VOL = VOL.

Locatie: Hobaho, Professor van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Bron: FlowerScience


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven