Vrijstelling voor groeiregulator Alar 85

Samenwerking tussen ZLTO en UPL heeft geleid tot een vrijstelling voor groeiregulator Alar 85 in de onbedekte pot- en containerteelt van Viburnum, Chrysant, Azalea, Aster en Hortensia. Met deze vrijstelling is het mogelijk om Alar 85 in een periode van 120 dagen toe te passen in onbedekte teelten met naleving van het onderstaande gebruiksvoorschrift. Dit gebruiksvoorschrift is tevens gepubliceerd in de Staatscourant van 9-7-2019. Telers dienen een uitgeprint exemplaar van deze Staatscourant beschikbaar te hebben in de buurt van de Alar 85 verpakking voor bij een eventuele controle.

Jesper Tas, Crop Manager bij UPL: “Groeiregulatie in de onbedekte pot- en containerteelt was een knelpunt en met deze vrijstelling kunnen we een oplossing bieden. Alar 85 ligt in veel teelten aan de basis van de groeiregulatie strategie, het fundament voor een mooie plantopbouw.”

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Overige toepassingsvoorwaarden
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. De potten en containers waarin de betreffende bloemisterijgewassen worden geteeld, dienen te zijn geplaatst in een semi-gesloten systeem op een semi-permeabel onkruiddoek. Het middel dient voor de hierboven genoemde toepassingen toegepast te worden met 500-800 liter water per ha.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Aanbevelingen
De genoemde doseringen zijn slechts een aanwijzing m.b.t. de gevoeligheid van de planten, het verdient de voorkeur in alle gevallen via proefbespuitingen zelf de juiste dosis en het goede spuittijdstip vast te stellen, omdat de vele groeifactoren die het resultaat kunnen beïnvloeden van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen.
Bij bereiding van de spuitvloeistof eerst de tank half vullen met water, vóór het toevoegen van het product, om overmatige schuimvorming te voorkomen.

 

Voor meer informatie:
Arysta LifeScience
www.arysta.nl
info@arysta.nl  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven