o.a. pilot in Westland met betere informatievoorziening voor arbeidsmigranten

Extra geld voor veilig werken in glastuinbouw gaat vooral naar communicatie

Eind 2018 werd bekend dat het kabinet één miljoen euro vrij gaat maken om de werkomstandigheden in de land- en tuinbouw te verbeteren. Vooral naar mensen zonder vaste of directe werkgever-werknemer relatie zoals arbeidsmigranten en seizoenskrachten gaat extra aandacht uit. Informatie over veilig werken moet juist hen beter bereiken en als er arbogerelateerde zorg nodig is, dan moet daar beter toegang voor hen toe zijn, zo blijkt uit een Kamerbrief namens staatssecretaris Van der Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het plan met een doorlooptijd tot en met 2021 omvat de volgende punten:

1. Probleemanalyse 

Een kort voorbereidend onderzoek om inzicht te vergroten hoe en met welke boodschap doelgroepen die geen vaste of directe werkgever-werknemer relatie hebben in de landbouwsector effectiever bereikt kunnen worden.

2. Voorlichting en preventie

Er komt een communicatiecampagne over veilig en gezond werken, specifiek gericht op bedrijven die werken met de eerdergenoemde doelgroepen. Daarnaast komt er ondersteuning van werkgevers en werkenden bij preventie op de werkvloer: het gaat om onder meer gerichte voorlichting en het stimuleren van de toepassing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Ook worden trainingen gegeven en worden toolkits voor de verschillende doelgroepen ontwikkeld met praktische instrumenten voor preventie. Bovendien wordt aandacht gegeven aan voorlichting en preventie in verband met het werken met gewasbeschermingsmiddelen. Dit initiatief sluit aan bij het beleid uit de tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023.

3. Experimenten

Er komen een aantal pilots waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren om gezond, veilig en ook eerlijk werken te bevorderen. Het gaat daarbij om de volgende initiatieven:

-een pilot ter verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen in de landbouwsector;

-een pilot waarbij via een innovatieve aanpak geprobeerd wordt om werkenden en werkgevers in de glastuinbouw beter te bereiken op de thema’s eerlijk, veilig en gezond werk;

-en een pilot in de gemeente Westland om arbeidsmigranten beter te informeren en te activeren om hun rechten op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk te kennen en hier gebruik van te maken.

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven