Halfjaarverslag Vellekoop Makelaardij

"Vergeet niet op de trein te stappen als deze voorbij komt"

De markt voor glastuinbouwbedrijven in de eerste helft van 2019 kenmerkt zich door een gering aantal transacties die allen wel heel specifiek tot stand zijn gekomen tegen een redelijk prijsniveau. Zo kijkt Vellekoop Makelaarsdij - Onteigeningszaken terug op het afgelopen half jaar. "De gerealiseerde koopsommen zijn relatief hoog voor oudere bedrijven ten opzichte van jongere bedrijven. Hoofdreden is het vertrouwen in de grond(waarde)."

Foto: Vellekoop Makelaardij

"Het koperspubliek is sectorbreed, maar in teelten met tegenvallende productprijzen wordt logischerwijs pas op de plaats gemaakt. Beheersbaarheid van de bedrijfsvoering, meegroeien met de afnemers en mogelijkheden om op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld met betrekking tot energie) efficiënt stappen te kunnen maken, zijn daarbij doelen die kopers nastreven."

"De kleine, specifieke markt noopt tot oplettendheid en tijdig overleg over de te nemen stappen. "Vergeet niet op de trein te stappen als deze voorbij komt". Dit geldt zowel voor verkopers als voor kopers. Kopers zijn schaars maar bij uitbreiding/vervanging/nieuwvestiging zijn ook locaties schaars."

Stijgend aantal aankoopopdrachten
"Dat steeds meer specifieke transacties tot stand komen, komt voor ons kantoor ook tot uiting in een stijgend aantal aankoopopdrachten, verspreid over heel Nederland. Deze begeleiding bij aankoop varieerde van bijvoorbeeld een aankoop van een voormalig rozenbedrijf voor ombouw naar potplanten met gebruikmaking van de aanwezige voorzieningen of aankoop van een tomatenbedrijf voor exploitatie als paprikabedrijf tot aankoop van een aangrenzend gelegen perceel tuinland ten behoeve van stichten van een kas voor de tomatenteelt."

Verkooptransacties
De verkooptransacties waarbij Vellekoop is betrokken het afgelopen half jaar betroffen relatief veel zaken tussen "buren", of locaties op korte afstand van de kopende partij. "Dit betrof onder andere verkoop van een stuk bollenland aan een buurman/tulpenbroeier en verkoop van een gerberakwekerij aan een buurman groenten-/fruitteler. 
Bij een enkel bedrijf was er geen opvolgende kweker te vinden en daar vonden wij kopende partijen die aanverwante (semi-)agrarische activiteiten gaan uitvoeren, bijvoorbeeld een potplantenkwekerij die omgebouwd wordt tot verwerking van bloemen/planten."

Bestemmingswijziging
Een groot deel onderdeel van de advisering van de makelaar bestaat uit bemiddeling bij verkoop in verband met bestemmingswijzigingen naar woningbouw/bedrijfsterreinen. "De vraag naar locaties/gronden in deze markt is goed, maar het is een heel "gevecht" om tot zaken te komen, zowel wat betreft prijsniveau, voorwaarden als termijnen van doorgang/afwikkeling. Hierbij spelen onder andere een rol de onzekerheid met betrekking tot ruimtelijke ordeningsprocedures, de stijgende gemeentelijke kosten, oplopende bouwkosten, alsmede het feit dat projectontwikkelaars/bouwbedrijven niet op voorhand veel willen- en kunnen investeren/financieren in grondposities. "

"Daartegenover staat gelukkig wel een gestegen prijsniveau van nieuwbouwwoningen en bedrijfsterreinen, maar moet een eigenaar ook diep in de buidel tasten voor vervangende aankoop. Gevolg is dat er geen goede balans is en onderhandelingen bij bestemmingsplanwijzigingen moeizaam verlopen. Wij zijn gelukkig wel op enkele plekken tot afronding gekomen met tevreden opdrachtgevers/verkopers en zoeken constant naar creatieve oplossingen."

Vellekoop Makelaardij
Hoekeindseweg 37
2665 KA Bleiswijk
010 521 76 66
makelaar@vellekoop.nl
www.vellekoop.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven