Regionale energiemonitor laat verschillen CO2-reductie zien

"CO2-reductie vooral op regionale schaal"

De Nederlandse glastuinbouw werkt aan reductie van de CO2-emisisie. De CO2-emissie kan worden verlaagd langs twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorzieningen zonder CO2-emissie. Bij dit laatste gaat het om de inzet van duurzame energie en de inkoop elektriciteit en warmte. Dit wordt vooral op regionaal niveau gerealiseerd, zo blijkt uit Wagenings onderzoek.

Bekijk hier het hele rapport. 

Partijen binnen Greenport West-Holland hebben in 2017 een energieakkoord getekend met sectordoelen voor 2030 in de GPWH-gemeenten. Hiervoor is een nulmeting uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de ontwikkelde methodiek voor de regionale Energiemonitor glastuinbouw en is voortgebouwd op de Nationale Energiemonitor Glastuinbouw. In de nulmeting is de energiebalans, de CO2-emissie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie in GPWH voor 2016 gekwantificeerd.

Om die regionale ontwikkelingen rond energie te monitoren, heeft Wageningen Economic Research een methodiek ontwikkeld om empirische informatie uit de nationale monitor te ontsluiten en te verbinden. De CO2-emissie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie wordt op regionaal niveau gekwantificeerd. De monitor laat de werkelijke situatie in de regio zien in relatie tot de nationale situatie. Deze methode is toepasbaar voor regio's met glastuinbouw binnen in Nederland. In 2017 hebben partijen binnen Greenport West-Holland een energieakkoord getekend met sectordoelen voor 2030. Hiervoor is de nulmeting 2016 gemaakt met de ontwikkelde methode.

Nulmeting 2016 Greenport West-Holland

Areaal en energievraag
Het areaal glastuinbouw in Greenport West-Holland (4.292 ha) omvat 46% van het Nederlands areaal glastuinbouw. In Greenport West-Holland is er naar verhouding meer sierteeltareaal en minder voedingsglastuinbouw. Binnen Greenport West-Holland zijn er verschillen tussen drie afgebakende deelgebieden West (2.674 ha), Oost (1.306 ha) en Zuid (313 ha).

Uit het energiegebruik per m2 kas blijkt dat in Greenport West-Holland gemiddeld intensievere gewassen worden geteeld. In de deelgebieden West en Oost worden in vergelijking met het landelijk gemiddelde ook intensievere- en in deelgebied Zuid gemiddeld extensievere gewassen geteeld. Hierbij is ook het gebruik van belichting van invloed.

Energievoorziening
Het totaal aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie lag in Greenport West-Holland in 2016 met 18,9% hoger dan landelijk (17,8%). In deelgebied Oost (29,8%) zat dit erboven en in West (14,8%) en in Zuid (9,1%) zat dit eronder. Het verschil komt vooral door centrale warmtelevering in deelgebied Oost. Daarnaast was ook het aandeel duurzame energie in Oost groter. Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik lag in 2016 in geheel Greenport West-Holland met 5,1% onder het aandeel in de glastuinbouw in geheel Nederland (5,5%). Het aandeel van inkoop warmte (4,1%) lag hoger dan landelijk (3,7%). Dit gold ook voor het aandeel inkoop elektriciteit, in Greenport West-Holland was dat 9,7% en landelijk 8,7%.

CO2-emissie
In 2016 bedroeg de CO2-emissie in de glastuinbouw in Greenport West-Holland 2,8 Mton en had een aandeel van 49% in de CO2-uitstoot van de Nederlandse glastuinbouw als geheel. Dit aandeel was groter dan het aandeel in het areaal (46%). Dit verschil komt door het saldo van de gemiddeld hogere energievraag per m2 en het grotere aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie. De hogere energievraag werd daarbij niet geheel gecompenseerd door meer energie uit voorzieningen zonder CO2-emissie.

Wageningen Economic Research heeft het conceptueel raamwerk voor de Regionale Energiemonitor Glastuinbouw ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma 'Kas als Energiebron'. De nulmeting 2016 voor Greenport West-Holland is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland.

Bron: Wageningen University & Research


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven