Tien Noord-Hollandse telers van start project Bodem en Water

Een klimaat robuust watersysteem in een schone, gezonde bodem waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Dat is het gezamenlijke doel dat NLG Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met tien telers, uit de sectoren bollen, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en veehouderij, nastreven in het project Water en Bodem. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de “Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017" van de Provincie Noord-Holland.

Het project is gericht op de verbetering van de bodem- en waterhuishouding in de regio Noord-Holland Noord. Meer specifiek zal er worden onderzocht welke maatregelen agrariërs in de teelt en grondbewerking kunnen nemen die bijdragen aan de waterkwaliteit en er voor zorg dragen dat agrarische bedrijven en de waterhuishouding in Noord-Holland Noord minder kwetsbaar worden voor droogte en wateroverlast.

Om dit te bereiken, zal binnen het project per teler een plan van aanpak worden opgesteld dat gericht is op:

  • het klimaatbestendig maken van de bodem en de vermindering van de uitspoeling van chemische middelen en kunstmest;
  • de verhoging van het organische stofgehalte in de bodem;
  • de verbetering van de sponswerking van de bodem;
  • de vermindering van het middelengebruik en bemesting en de meting van de effecten daarvan;
  • het meten van uitspoeling en buffercapaciteit;

Jan Willem Huizinga van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “ Dit project is een mooie aanvulling op de bodemcoaches en andere mogelijkheden die we aanbieden via het Landbouwportaal Noord-Holland aan agrarische ondernemers om zich voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst en bij te dragen aan een goede waterkwaliteit.” NLG Holland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het EFRO-project EVERGREEN  van GreenPort Noord-Holland Noord met kennisontwikkeling en praktische toepassing daarvan op het gebied van bodemverbetering en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Onmisbare aspecten bij het verhogen van bufferend vermogen van de bodem en verbeteren van de waterkwaliteit.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en is in april dit jaar van start gegaan met de werving van geïnteresseerde agrarische bedrijven. Er is gestreefd naar een interessante spreiding van bedrijven binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met verschillende soorten grond (klei en zandgebied) en specialisatie, uiteraard is de bollensector via NLG Holland ook goed vertegenwoordigd.

Het betreft de volgende bedrijven uit of gerelateerd aan de bollensector, groenteteelt, akkerbouw en veehouderij:

J.C.J. Ruiter-Wever Bloembollen en Bolbloemen, Andijk
Bloembollenkwekerij Gebroeders Hulsebosch BV, Schagerbrug
Puur Groenten, Middenmeer
Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
Appelman Vegetables BV, Stompetoren
Fa Gebroeders Ran, De Cocksdorp Texel
Noordbol Bloembollen Texel, Oosterend Texel
Fa Uitgeest, De Koog Texel
Bloembollenkwekerij M.C. Zonneveld BV, Julianadorp
Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug

Voor meer informatie:
Greenport Noord Holland Noord
www.greenportnhn.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven