25-jarig jubileumsymposium

Artemis: toekomst gewasbescherming is biologisch

Tijdens het 25 jarig jubileumsymposium van Artemis op 4 juni is een nieuwe visie op gewasbescherming gepresenteerd voor de land- en tuinbouwsector in Nederland. De inzet moet hierbij de biologische basis mindset zijn in de route richting 2030.

Waar eerder het accent lag op het bestrijden van ziekten en plagen, is de visie van Artemis nu breder geworden: het accent komt te liggen op het weerbaar maken van planten, rassen, gewassen en bodem. Hierop moeten de teeltsystemen worden afgestemd. Met deze integrale weerbare aanpak, krijgen ziekten en plagen minder kans. Dat betekent een reductie van bestrijdingsmiddelen en daarmee een positieve bijdrage voor de mens en zijn leefomgeving. De expertise en oplossingen van de binnen Artemis aangesloten bedrijven zijn essentieel om deze ommezwaai in de binnen- en buitenteelten mogelijk te maken.

Tijdens het vijfentwintigjarig jubileum werd met vertegenwoordigers van overheden, waterschappen, milieuorganisaties, land- en tuinbouworganisaties en retail gesproken over de haalbaarheid van deze visie en de weg er naar toe. Hierbij bleek veel overeenstemming over de gepresenteerde visie. Wet- en regelgeving zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. Een adequate regelgeving is noodzakelijk, want er is een groot scala aan nieuwe biologische producten nodig om weerbare planten en teeltsystemen mogelijk te maken. Een versnelling van toelating is hierbij van groot belang.

Er zijn enkele strategische doelen zijn geformuleerd, pilots gaan opgezet worden in samenwerking met telers en ketenpartners, teneinde gezamenlijk te ‘al lerend’  de stappen tot weerbare planten en teeltsystemen tot op bedrijfsniveau vorm te gaan geven.

Met de ingezette koers hoopt Artemis dat Nederland de meest duurzame gewasbescherming ter wereld ontwikkelt. Nederland kan zich hiermee onderscheiden en de toonaangevende positie in de land- en tuinbouw blijven behouden.

Voor meer informatie: 
Artemis
T: 0174 41 53 88;
E: info@artemisnatuurlijk.nl
www.artemisnatuurlijk.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven