Project 'Microbieel gezond water in de glastuinbouw':

"Ontwikkelen kennis waterkwaliteit in recirculerende systemen van belang"

In de substraatteelt wordt steeds meer gerecirculeerd. Meer inzicht in de waterkwaliteit kan hardnekkige problemen voorkomen en helpen om met meer vertrouwen te werken naar een nullozing. Om meer kennis hiervoor te ontwikkelen is vorig jaar het project 'Microbieel gezond water in de glastuinbouw, werkpakket 1' gestart.

Recent onderzoek laat zien dat organische stofgehaltes (uitgescheiden door plantenwortels) een zeer belangrijke rol spelen in de microbiologische samenstelling van een systeem en kunnen bijdragen aan een de microbiologische stabiliteit van het water. Binnen het project wordt gericht gezocht naar methoden waarmee de microbiële kwaliteit en gezondheid van het recirculatiewater in de glastuinbouw kan worden bepaald. Deze methoden worden gebruikt om te achterhalen wat de positieve en schadelijke effecten van de microbiële samenstelling van het water zijn op het gewas, en om mogelijkheden te identificeren om de microbiële gezondheid te sturen.

De rol van organische stoffen
Over organische stoffen is nog weinig bekend. Onderzoekers kunnen ze nog moeilijk duiden en specificeren. Momenteel wordt gewerkt aan de lastige klus om een methodiek te ontwikkelen waarmee we in beeld kunnen brengen welke organische stoffen, over welke fracties, zich in de verschillende waterstromen bevinden. Het afgelopen jaar zijn er bij de verschillende deelnemende telers bemonsteringen uitgevoerd. Naar aanleiding van deze bemonsteringen trachten onderzoekers een beeld te krijgen van de soorten organische stoffen die voorkomen in de verschillende waterstromen.

Vervolgonderzoek in 2019
In de loop van 2019 wordt vervolgens onderzocht wat de invloed is van de verschillende organische fracties op bacteriën en op het gewas. Dit wordt gedaan middels een korte pilot met jonge tomatenplanten. De korte pilot heeft als doel om wat ervaring op te doen en na te kunnen gaan of tomaat reageert op de organische fracties, zoals met groei en ziektewering . Tevens hopen onderzoekers met de pilot meer inzicht te krijgen in hoe vaak een bepaalde fractie gegeven moet worden, om een effect te zien in het gewas.

Wanneer de organische stoffen beter kunnen worden geduid én onderzoekers weten wat hun invloed is op de microbiologie en het gewas, kan in een vervolgstap gekeken worden of het mogelijk is om met technologie de waterkwaliteit te sturen.

Dit tweejarige project valt onder de koepel Glastuinbouw Waterproof en wordt gefinancierd door Topsector Water, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Stichting Programmafonds Glastuinbouw, Water IQ International, Grodan, Groen Agro Control, Gewascoöperatie Potorchidee, Gewascoöperatie Gerbera en individuele tomatentelers. De projectuitvoering ligt bij KWR Watercycle Research Institute en Stichting Control in Food & Flowers.

Bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven