Johannes Noor, Area Export Manager, Royal Van Zanten:

"Lelies bieden heel wat mogelijkheden in de Indiase sierteeltsector"

De vraag naar bloemen en planten blijft toenemen. Klanten kijken steeds uit naar iets speciaals. Met dit in het achterhoofd is het voortdurend uitkijken naar nieuwe mogelijkheden waarvoor het hart van Royal Van Zanten klopt. Elk jaar zijn miljoenen bloemen en planten afkomstig van Royal Van Zanten. Het is een Nederlandse kwekerij die een waaier aan potplanten, snijbloemen en bloemenbollen aanbiedt en met succes actief is in de internationale sierteeltsector.

Werken bij Royal Van Zanten betekent toewijding aan de kwaliteit van de producten. Het bedrijf is vertegenwoordigd in elk continent en neemt verantwoordelijkheden op ten aanzien van de samenleving door in het leefmilieu te investeren en de sector te behartigen in zaken zoals ervoor zorgen dat internationaal de rechten van plantenkwekers worden nageleefd.

Onlangs had M.B. Naqvi, redactionele Coördinator van Floriculture Today en hoofd coördinator van International Flora Expo series de mogelijkheid om Johannes Noor te ontmoeten, Area Export Manager verantwoordelijk voor de export naar India bij Royal Van Zanten, één van de toonaangevende exporteurs van bulkgoederen in Nederland. Fragmenten:

Wat is uw algemeen beeld over de Indiase sierteeltsector en het potentieel voor de leliesector?
Er schuilt heel wat potentie in de Indiase sierteeltsector. Ze hebben er exclusieve bloemen. Een daarvan is de lelie. Lelies bieden heel wat mogelijkheden in de Indiase sierteeltsector. De bloemen worden gebruikt om binnen- en buitenruimten te verfraaien. Vaak zie je ze, zoals in hotels, waar leliebloemstukken worden uitgestald aan het onthaal of de ingang. De laatste jaren lijkt het echter alsof de sector is gestoten haar maximumgrens inzake ontwikkeling heeft bereikt. In de laatste 3-4 jaar werd niets ontwikkeld in de voorste gelederen, waardoor de leliesector traag maar zeker in een impasse verzeilde.

Wat is volgens u de voornaamste reden voor deze patstelling?
De regering verleent steun aan bijna alle gebieden in India om de sector tot op zeker hoogte te ontwikkelen. Het lijkt echter alsof deze steun om de één of andere reden niet meer verleend wordt waardoor de sector onder druk komt te staan. De voornaamste reden is van logistieke aard, aangezien aan heel wat zaken voorrang moet worden verleend.

Volgens de beoordeling van industriebronnen bedraagt de import van bulk containers elk jaar ongeveer 130-150 containers. Wat is dus het aandeel van uw bedrijf in de Indiase bevoorrading van bulklelies?
Wij staan in voor ongeveer 35-40% van de totale leliebevoorrading, aangezien we het voordeel  hebben zelf zowel kweker als exporteur te zijn. Daardoor weten we goed wat belangrijk is en voor wie. Zo houdt India bijvoorbeeld van extreme kleuren en worden lelies vooral gebruikt voor huwelijken of om het even welke veelbelovende plechtigheden. Wanneer we dus een aanvraag krijgen van een land, zijn we in staat om aan hun eisen tegemoet te komen. Wij kennen onze kweeklijnen die ons ook helpen in het uitvoeringsproces. Om zich een duidelijke beeld te verschaffen van de variëteit in de sector - vooral voor India, worden klanten uitgenodigd om hier naartoe te komen en onze kweekplanten te bekijken in de kas zodat ze de variëteiten kunnen selecteren en stap voor stap kunnen we de gevraagde variëteiten kweken.

Indien we de Indiase leliemarkt vergelijken met China of zelfs met Taiwan, dan is onze markt heel klein. Wat is de reden? Kunt u ons wat meer vertellen over de mogelijkheden om de consumptie van lelies als bloem te verhogen?
Ja, dit verwondert me zo. De bevolking van India en China bedraagt ongeveer evenveel en we stellen vast dat er in China een bevolkingsexplosie is. Elk jaar leveren ze meer dan 300 miljoen lelies, terwijl India er maximum slechts 30 miljoen levert. De Chinese markt is 10 keer groter dan de Indiase markt.

Toen ik 12 jaar geleden startte, waren beide markten even groot. India is een goed ontwikkeld en gediversifieerd land dat tevens een goede verbinding heeft met Europa. Daardoor verwachtte men dat de Indiase markt groter zou zijn. Ik dacht dat India eerder dan China erop belust was om te groeien en te ontwikkelen, maar ik heb nooit verwacht dat China zo sterk zou groeien in vergelijking met India.

Wat mij betreft zijn alle leveranciers van bulklelies naar India bezig de handen in elkaar aan het slaan om de lelie te promoten als de potentiële markt voor Indiase telers. Ze produceren allerlei hoogwaardige bloemen, inclusief lelies maar ze verhogen het volume niet.  De industriebronnen zeggen dat prijzen in elkaar zullen stuiken indien het volume verhoogd wordt. Is dit dus de goede manier van denken? Zijn klanten bereid om in India te betalen?
Vorig jaar stuikten de prijzen in elkaar wat nam stress weg in de sector over de hele wereld. De leliesector stond vreselijk onder druk. In India zijn de voor deze zaak vereiste documenten in feite vrij ingewikkeld wat geen probleem zou mogen vormen. Dit moet ook een belangrijke factor voor de sector en de regering zijn. Er zijn zo vele beperkingen, regels en regelgevingen en administratieve rompslomp die vaak veranderen. Dit vormt een groot struikelblok in het vlotte verloop van de productie. Dat is het grote verschil met China. China heeft de wil om zich te ontwikkelen en eenvoudige regels op te stellen. Hun grootste bezorgdheid is de controle van de kwaliteit en tezelfdertijd een vlot proces te hebben. 

In India zijn er talrijke plaatselijk autoriteiten/regeringsorganisaties die allemaal nodig zijn om de stempel of toestemming te verlenen. Daardoor wordt de ontwikkeling ook uitgesteld. Ik heb medelijden met India waar heel veel potentieel op ons ligt te wachten.

Uiteraard is er geld en de vereiste faciliteiten. Enkel de logistiek moet nog worden verbeterd die anders wordt ontwikkeld. Kwekers in India zijn voldoende bekwaam om de volledige productie bestemd voor export te vervolledigen. De manier waarop India lelies produceert is perfect en de kwaliteit is ook uitstekend. India kan de exportmarkt leiden; ze kunnen naar Nieuw-Zeeland exporteren, alsook naar Japan, Taiwan, Australië en andere belangrijke markten. In India is de productiekost laag en de kwaliteit hoog omdat het juiste klimaat heerst in de zuidelijke regio die geschikt is voor de kweek van lelies. Bijgevolg zie ik heel wat potentieel maar ook waarom het op dit moment niet ontwikkeld is.

Is dit het uitgelezen moment om een degelijk reclamecampagne in India te lanceren en de weg vrij te maken voor de regering om kennis te maken met uw zaak en het voor te stellen?
We hebben heel wat contacten met onze Nederlandse regering en zij met de Indiase regering. Volgens mij is er een gebrek aan de gepaste kennis. Voor de export van bulktulpen bijvoorbeeld vragen of eisen ze dat de bulkbloemen gekookt worden en goed bewaterd worden. Tulpen kunnen echter niet tegen warmwaterbehandelingen. Zo is en niet praktisch om tulpen naar India uit te voeren en dit omdat de criteria werden opgesteld door iemand die niet over de procedurekennis beschikt.

Omdat u de technische aspecten begrijpt, is uw rol zo belangrijk geworden in de sector. Indien u deze technische aspecten uitlegt aan de Indiase regering via Indiase kwekers, kan het worden opgelost. Hoe denkt u hierover?
Ja, maar vooraleer dit orgaan bereikt kan worden, zijn er heel wat beperkingen en dienen heel veel mensen in het proces te worden betrokken. Zo duurt het lang voordat een beslissing wordt genomen, wat een lang proces is in India. Dit is echt een belangrijke kwestie.

Een ander belangrijk punt zijn de schendingen van de rechten van kwekers in verschillende landen, inclusief India. U levert regelmatig lelies als bulkgoed. Wat is uw ervaring hiermee?
De klanten met wie we worden geassocieerd zijn betrouwbaar, goede kwekers en denken na over de toekomst. De kwekers die subjectief worden over de schendingen van de rechten van kwekers bieden zaken op korte termijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar klanten met wie we langetermijnrelaties kunnen opbouwen. Dit is voornamelijk het enige waarnaar we op zoek zijn. Bijvoorbeeld: indien een klant enkel bloemenstokken wil kopen van Royal Van Zanten, zullen we deze klant niet echt als betrouwbaar beschouwen en hem bedanken. Aangezien we zelf kweker zijn, hebben we in feite duurzame relaties met klanten nodig in de sector. 

Heeft u dergelijke ervaring met uw bedrijf? Zijn mensen in India betrouwbaar?
Eigenlijk niet echt. Nee.. Niet in India. Ik geloof niet dat we zoiets hebben meegemaakt in India.

Naja, mensen in India zijn betrouwbaar. Ze zijn enthousiast om te kweken en goede technieken aan te wenden. Aan zulke oprechte klanten bieden wij 3-4 keer per jaar bezoeken aan onze kassen. We leveren niet alleen een bulkbloem, maar leveren ook de technische suggesties aan. Wij proberen er samen uit te komen. We wensen samen een goed product e maken voor de klant. Bedoeling is dat een klant gelukkig dient te zijn met ons product. Enkel zo kunnen we groeien op de markt. 

Hoe veel bedrijven vertegenwoordigen uw bedrijf in India? Wie is uw vertegenwoordiger in India voor de bevoorrading van hoogwaardige bulkgoederen?
We hebben heel wat werk met Black Tulip. Wanneer we een probleem hebben en niet vertegenwoordigd zijn in het land, is Black Tulip er voor ons om ons te helpen het probleem na te gaan en op te lossen. Mallikarjuna (Directeur) van Black Tulip heeft heel wat ervaring. We hebben wel de toestemming om iemand te sturen om technische informatie te verstrekken aangezien dit heel belangrijk is en mensen veel geld investeren. We mogen hen niet onderschatten. Het is niet zoals stekken die gemakkelijk kunnen gedragen worden; bulkbloemen zijn duur. Wij, Royal Van Zanten, bestaan al 156 jaar in de sector en we wensen van elke bulkbloem een succes te maken. Alleen op die manier kunnen sterke, betrouwbare relaties opgebouwd worden. Anders is het niet mogelijk om zo lang mee te gaan.

Wat zijn de verschillende in het noordelijke deel van India zoals Himachal of Jammu & Kashmir?
Ik ben niet zeker, maar ik denk dat er een verschil is in mentaliteit tussen het noordelijke en zuidelijke deel van India. Mensen in het Noorden schakelen gemakkelijk om tussen producten en zaken. In het Zuiden richt men een zaak op en probeert men deze geleidelijk aan uit te bouwen, zelfs al duurt dit iets langer. In het Noorden daarentegen start men een zaak op en indien deze niet rendeert, schakelt men gemakkelijk om naar een ander product. Het verschil in mentaliteit is vrij normaal aangezien we dit onderscheid ook in Europa hebben vastgesteld. India is een groot land dus is inzicht in het noordelijk deel van India noodzakelijk om spanningen te vermijden.

We zijn van plan om een Award Function te organiseren in februari tijdens onze tentoonstelling. Zou u willen ingaan op onze uitnodiging als spreker?
Uiteraard.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven