Onderzoek in radijs en diverse snijbloemgewassen

Bodemvochtsensor tot 20 centimeter diep adequaat, 60 centimeter diepte nog brug te ver

Als vervolg op eerder onderzoek naar bodemvochtsensoren is door Wageningen University & Research onderzocht of vochtsensoren uitspoeling bij grondgebonden teelten kunnen signaleren en daarmee voorkomen. Met de gekozen toepassing, DACOM Sensetion, bleken er alleen veranderingen merkbaar op 15 en 20 centimeter diepte. Op 60 centimeter diepte bleek de sensor ongevoelig voor veranderingen. 

De Dacom-Sensetion was in een vorig onderzoekstraject met telers uitgekozen. Aanvankelijk bleek dat het meetsignaal zoals dat uit de sensoren kwam niet zonder meer bruikbaar was. Het Sensetion concept is namelijk gebaseerd op het bepalen van de verzadigingsgraad van een bodem als signaal voor beregenen. Voor toepassing in glastuinbouw is juist een sensor nodig die het daadwerkelijke vochtgehalte meet. 

Omdat het ondoenlijk was dit voor alle bodemtypes en bedrijfsspecifieke situaties uit te voeren is er een “one fits all” berekening toegepast. De sensoren zijn vervolgens uitgetest in de praktijk op een aantal bedrijven met diverse teelten en bodemsituaties. Op een aantal bedrijven was ook een lysimeter aanwezig, zodat parallel aan de metingen van vochtgehalten op diverse diepten de uitspoeling kon worden gemeten.

De resultaten laten zien dat het gietpatroon goed te volgen is in de bodem via de vochtsensoren op 15 en 20 à 25 cm. Ook kunnen trends worden gesignaleerd of de bodem natter wordt of juist uitdroogt.

Op 60 cm diepte vertoonden de sensoren bij de onderzochte bedrijven nauwelijks tot geen verandering in vochtgehalte. Ook niet of nauwelijks als er op grond van de waterbalans vrijwel zeker uitspoeling kon worden verwacht. Bij de situaties waar de werkelijke uitspoeling via de lysimeter kon worden gemeten, bleek deze
uitspoeling niet te herkennen in het patroon van het meetsignaal van de sensor op 60 cm.

Het lijkt er volgens de onderzoekers daarom op dat een sensor op 60 cm diepte niet geschikt is om uitspoeling te signaleren en om als waarschuwing te kunnen dienen. Voor bedrijven waar het grondwater zich op grotere diepten bevindt, speelt dit wat minder, hoewel ook
in die situaties de dynamiek vrij beperkt is en signalering van uitspoeling niet eenvoudig is op te merken uit de patronen van de vochtgehalten.

De combinatie van sensoren met een bodemvochtmodel geven een beter beeld van de situatie, omdat hiermee overschotsituaties beneden de wortelzone kunnen worden berekend. Het is echter onder de gegeven praktische omstandigheden lastig om dit toe te passen omdat de omrekening naar absolute vochtgehalten en daarmee de onzekerheid van de uitkomst van een berekening vrij groot is.

Om toch adequaat aan de zorgplicht te kunnen voldoen, verdient het volgens de onderzoekers aanbeveling om voor de praktijk een virtuele lysimeter te ontwikkelen, waarbij zowel de watervraag, wateraanbod als waterberging in de bodem wordt berekend. Eventueel kan dit worden aangevuld met (goede) vochtsensoren om het geheel te kunnen bewaken.

Lees hier het hele onderzoeksrapport.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven