Handen ineen voor toekomstbestendig bollenlandschap

In de zomer van 2018 kwamen ruim veertig bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De inzet was een Regio Deal met het Rijk om de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout te ontwikkelen voor de toekomst. Inmiddels werken veel partijen samen om dit doel te bereiken. Helaas, zonder Regio Deal met het Rijk.

Het rijk stelt eenmalig € 950 miljoen euro beschikbaar voor zogenoemde Regio Deals. Een Regio Deal is een partnerschap tussen het Rijk en de regio om regionale opgaven aan te pakken. Afgelopen zomer ontving het Rijk 88 aanvragen. Twaalf voorstellen worden nu verder uitgewerkt in Regio Deals. Helaas zit de bollenpolder van de toekomst daar niet bij. De samenwerkende partijen blijven zich echter onverminderd inzetten voor een toekomstbestendige Hogeveensepolder.

Krachten bundelen
Inmiddels zitten de initiatiefnemers van de aanvraag voor een Regio Deal, de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond met elkaar aan tafel om ook zonder de impuls van het Rijk samen te werken aan de Bollenpolder van de Toekomst. Want een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren in ieder geval 22,5 miljoen in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap. Zij maken onder meer werk van herverkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes.

Duin- en Bollenstreek van nationaal belang
De Duin- en Bollenstreek kenmerkt zich door de bollenvelden van innovatieve kwekers die hun hoogwaardige bloemen en bollen er veredelen, telen en verhandelen. De regio is van groot belang voor Nederland. Voor toeristen is het een kennismaking met het iconische Hollandse bollenlandschap, op korte afstand van Amsterdam. De Greenport Duin- en Bollenstreek is een belangrijk economisch cluster. Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector verlopen via deze Greenport.

Een toekomstbestendig bollenlandschap
De regio staat voor de opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. Concurrerende claims leggen hun beslag op het schaarse land. Bollentelers willen het land gebruiken voor hun teelt, bewoners en toeristen willen het land gebruiken om te recreëren, maar ook natuur en milieu hebben een belang bij de streek en inrichting daarvan. De opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken is daarom complex.

Hogeveense polder als proeftuin
Regionale partijen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economie, cultuurhistorie, natuur en landschap gaan de opgave de komende jaren gebiedsgericht en integraal aanpakken. Zo kunnen zij claims op het land in samenhang bespreken en afwegen om te komen tot de goede verbetermaatregelen. Deze aanpak start in een voorbeeldpolder voor “bollenteelt in een landschap van de toekomst”. In overleg is hiervoor de Hogeveense polder aangewezen, waarin ruim tien procent van het regionale bollenareaal ligt.

Doel is een bollenpolder te realiseren met (o.a.):

  • 300 hectare geherstructureerd bollenlandschap: een toegenomen gemiddelde kaveloppervlakte van bollenbedrijven;
  • een rijke biodiversiteit: meer legsels van bollenvogels die uitkomen en toegenomen oppervlakte natuurvriendelijke oevers en bloem- en
  • kruidenrijke akkerranden;
  • een goede milieukwaliteit: daling van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in bodem en water;
  • een duurzame energievoorziening: minimaal 50% van het dakoppervlakte is in 2022 bedekt met zonnepanelen
    goede toegankelijkheid over land en water.

Inzichten en ervaringen uit deze polder kunnen ook in andere gebieden binnen en buiten de Duin- en Bollenstreek ingezet worden en als voorbeeld dienen.

Auteur: Flower Science


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven