NutrimiteTM krijgt mooi rapport van Nederlandse gebruikers

"Bijvoeren roofmijten doet populatie met kwart toenemen"

In juni 2018 organiseerde Biobest Nederland een online bevraging van 141 Nederlandse NutrimiteTM gebruikers. Het voedingssupplement NutrimiteTM, op basis van Typha pollen, werd in 2013 door Biobest op de markt gebracht. NutrimiteTM stimuleert de populatie-opbouw en verbetert de verspreiding van roofmijten in het gewas.

Een derde van de gebruikers verleende zijn medewerking aan dit onderzoek. Het merendeel van de ondervraagden gebruikt NutrimiteTM voor het bijvoederen van A. swirskii, gevolgd door A. montdorensis en op de derde plaats A. degenerans. In Nederland wordt NutrimiteTM voornamelijk gebruikt in paprika, potplanten, komkommer en snijbloemen.

Resultaten enquête
82% van de NutrimiteTM gebruikers geeft aan tevreden te zijn met de werking. Een meerderheid van de NutrimiteTM gebruikers geeft aan dat dankzij NutrimiteTM de roofmijtenpopulatie in hun gewas met 25% of meer toenam.

Wanneer we even dieper inzoomen op de voornaamste teelten waarin NutrimiteTM in Nederland gebruikt wordt, zien we dat in de paprikateelt 90% van de huidige gebruikers tevreden is met de resultaten. NutrimiteTM wordt er voornamelijk toegepast gedurende de eerste twee tot zes weken. Het uitzetten van de roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. degenerans) alsook het verblazen van NutrimiteTM worden als relatief tot zeer gemakkelijk beoordeeld. 

Potplanten
In de potplantenteelt geeft 66% van de respondenten aan hun roofmijten bij te voeren met NutrimiteTM. De meerderheid daarvan voert er de ingezette roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. montdorensis) elke 14 dagen bij. Ook bij de potplantentelers wordt het verdelen van NutrimiteTM als relatief tot zeer gemakkelijk beoordeeld.

Komkommers
Van de 8 komkommertelers die de vragenlijst ingevuld hebben, voeren er op het moment van de bevraging 6 met NutrimiteTM bij. De overige 2 zijn gestopt omdat het einde teelt is. Alle gebruikers zijn zeer tevreden over NutrimiteTM en zien hun swirskii-populatie met 25% toenemen. De aanpak verschilt van bedrijf tot bedrijf. Op sommige komkommerbedrijven wordt er enkel de eerste 2 tot 6 weken bijgevoerd, andere voeren elke 7 of elke 14 dagen bij. Ook in de komkommerteelt worden de verstuiving van NutrimiteTM en de verdeling van de roofmijten als relatief tot zeer gemakkelijk ervaren.

Snijbloemen
In de snijbloementeelt voert het merendeel van de ondervraagden de roofmijtenpopulatie bij. In de meeste gevallen worden de roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. montdorensis) elke 14 dagen bijgevoerd. Een enkeling voert enkel vlak na het uitzetten van de roofmijten bij. Telers nemen een groei van 15 tot 75% van de roofmijtenpopulatie waar wanneer ze NutrimiteTM gebruiken en zijn over het algemeen dan ook zeer tevreden. Als voornaamste reden waarom NutrimiteTM niet meer gebruikt wordt, wordt aangegeven dat de roofmijten in de zomerperiode over voldoende prooien beschikken zodat er bijgevolg ook niet bijgevoerd moet worden.

In roos geven de telers aan dat ze de impact van NutrimiteTM op de E. gallicus-populatie moeilijk in cijfers kunnen uitdrukken, maar over het algemeen zijn deze telers tevreden over het product.

Voor meer informatie:
Biobest Group
www.biobestgroup.com
info@biobestgroup.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven